Financiële buffers Monuta blijven op peil

Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Uitvaartverzekeraar Monuta is er ondanks de lage rentestand in geslaagd om de solvabiliteit stabiel te houden op 163%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Daarmee onttrekt de verzekeraar zich aan de malaise (bij vooral de kleinere partijen) in deze branche. Zo werd enkele weken geleden bekend dat concurrent Yarden in flinke financiële problemen verkeert en moest P&C noodgedwongen de verzekeringsportefeuille overdragen aan ASR. Ook een partij als Klaverblad worstelt met de portefeuille van uitvaartverzekeringen.

Bij Monuta is het beleid om de ‘solvency II-ratio’ niet teveel te laten wegzakken in 2017 al aangescherpt. Begin 2017 was deze ratio nog 149%. Onder meer de premies voor de uitvaartpolissen werden naar eigen zeggen in 2017 ‘substantieel verhoogd’. Verder heeft de verzekeraar dit jaar voortgang gemaakt met de beheersing van het renterisico. Onder meer door aanpassing van het risicoprofiel: Monuta verkocht een deel van de portefeuille bedrijfsobligaties en investeerde de opbrengst daarvan in beleggingen met een lange looptijd. Daarnaast sleutelde de verzekeraar aan de eigen berekeningswijze van de solvabiliteit. Zo gebruikt Monuta andere veronderstellingen voor toekomstige bedrijfskosten en toekomstige indexeringen van de uitkeringen.

In Nederland steeg het premie-inkomen vorig jaar met 2,5% naar €158 mln. De operationele kosten zijn volgens Monuta in Nederland ‘onder controle en dalend.’ In Duitsland steeg het premie-inkomen met 24% naar €26 mln. De Duitse verzekeringsactiviteiten zijn nog niet winstgevend. Monuta investeert al een paar jaar in de opbouw van deze nieuwe markt.

Verder schrijft Monuta in het jaarverslag dat ten minste driekwart van het klantcontact verloopt via het directe kanaal, zoals online sales activiteiten, de website, de ‘Mijn-omgeving’ (Mijn Monuta) en telefonisch via het eigen Klant Contact Center. De verzekeraar signaleert dat de klant steeds meer online zelf wil doen, zoals een adreswijziging doorgeven, en dit niet telefonisch of per brief wil doen. Monuta investeert daarom steeds meer in online selfservice waardoor de klant de controle en regie heeft.

GEEN REACTIES