(Findinet) FIDIN en OvFD willen integrale aanpak woningmarktproblematiek

De brancheorganisaties FIDIN en OvFD staan uitermate kritisch tegen de voorgestelde maatregelen van de AFM waarmee de toezichthouder overkreditering wil tegengaan. De organsaties zeggen alet te blijven op pseudowetgeving door de AFM en vinden het terecht dat de Kamer een deel van de plannen (het onderscheid in gezinssamenstelling naar de prullenbak hebben verwezen.

OvFD en FIDIN pleiten voor een integrale aanpak van de problematiek van de woningmarkt. Nu wordt de overkreditering geïsoleerd aangepakt, in plaats dat de totale woningmarktproblematiek coherent wordt opgelost.

FIDIN en OvFD zijn tevreden dat een financiering tot meer dan 100% nu wel mogelijk blijft en dat de aanvankelijk op twee jaar geldende overgangstermijn nu voor onbepaalde tijd geldt. Negatief zijn zij echter over de verplichte vervroegde aflossing van 12 procent in zeven jaar. "Dit jaagt vooral jonge gezinnen c.q. starters op hoge lasten, waardoor zij wederom in hun keuzevrijheid worden beknot."Download hier het persbericht van FIDIN en OvFD

FIDIN en de OvFD vinden dat de AFM voorzichtig moet zijn met nieuwe normen die het marktgedrag negatief kunnen beïnvloeden.  "De AFM stelt echter dat het voor haar geen optie kan zijn om ter wille van de marktomstandigheden de ogen te sluiten voor risico&acutes die consumenten lopen bij hypothecaire kredietverlening. FIDIN en OvFD vinden dat de AFM de nieuwe normen, met een grote invloed op het huidige woningbezit en daarmee op de hele economie, alleen zou mogen introduceren na een marktbrede en gedetailleerde impactberekening en als onderdeel van een volledig en sluitend pakket maatregelen voor de woningmarkt.

"De beoogde maatregelen veroorzaken", zo concluderen beide organisaties, "onrust op de toch al moeizame woningmarkt. De beperking van de individuele vrijheden en beslissingsmogelijkheden van de consument/aspirant-woningkoper zullen naar onze mening de aspirant-woningkoper nog onzekerder maken. Dit komt bovenop de onrust als gevolg van de discussie over de hypotheekrenteaftrek. FIDIN en OvFD vinden het daarom nu niet het juiste moment om deze voorstellen door een demissionaire minister wettelijk te laten verankeren."

GEEN REACTIES