NHG steunt zelfregulering taxateurs

De brancheverenigingen van makelaars/taxateurs NVM, VBO en VastgoedPRO hebben nieuwe normen voor taxateurs en taxatierapporten opgesteld. Deze zijn per 1 mei 2010 van kracht. NHG conformeert zich aan aan de normen en ook aan de door de brancheverenigingen voorgenomen certificeringsregeling voor de erkenning van validatie-instituten. Zodra de certificeringsregeling operationeel is, zal NHG uitsluitend nog taxatierapporten accepteren die zijn uitgebracht door tussenkomst van validatie-instituten die op basis van deze regeling zijn erkend. De verwachting is dat dit uiterlijk per 1 januari 2011 het geval zal zijn. In afwachting hiervan zal de tijdelijke erkenning van de huidige erkende validatie-instituten worden verlengd tot 1 januari 2011.Download hier Normen voor taxateurs en taxatierapporten

Met de zelfregulering van de taxatiebranche zal de NHG-regelgeving ten aanzien van de validatie van taxatierapporten en de erkenning van validatie-instituten per 1 mei 2010 respectievelijk 1 januari 2011 komen te vervallen.  Hiervoor in de plaats treedt per 1 mei 2010 een verwijzing naar de door de brancheverenigingen opgestelde criteria en per 1 januari 2011 een verwijzing naar de alsdan op basis van de te realiseren certificeringsregeling te erkennen validatie-instituten.

"Het is voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen van groot belang dat de taxatiebranche erin is geslaagd te komen tot branchebreed gedragen normen voor taxateurs en taxatierapporten alsmede de controle erop", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "Zekerheid over de juistheid van de waardebepaling van het onderpand is immers van doorslaggevend belang voor de financieringsrisico’s van zowel kopers als geldgevers. Voorts wordt met deze stelselwijziging voorkomen dat aan de hand van te hoge taxaties hypotheekfraude kan plaatsvinden."

GEEN REACTIES