EIOPA trapt op rem bij Brexit-verzekeraars

copyright Pixabay

De Europese verzekeringsautoriteit EIOPA vindt het ongewenst dat EU-lidstaten regels soepel hanteren om verzekeraars uit het VK te lokken.

Deze Brexodus van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekeraars is het afgelopen jaar op gang gekomen, omdat wordt aangenomen dat als gevolg van de Brexit verzekeraars niet meer in continentaal Europa hun producten mogen aanbieden. Het gaat dan niet alleen om van origine Britse verzekeraars maar ook om internationale verzekeringsconcerns, die in Londen hun Europese hoofdvestging hebben, en om verzekeringsmarkplaats Lloyd’s.

In het bijzonder Luxemburg en België toonden zich bijzonder succesvol in het binnenhalen van deze verzekeringsinstellingen. De EIOPA zet nu vraagtekens bij de voorwaarden waaronder dit gebeurt en waarschuwt de lokale toezichthouders voldoende waarborgen in te bouwen voor de kwaliteit van de governance en het risk management van de nieuwe vestigingen. Daarmee wil de verzekeringsautoriteit meer convergentie afdwingen tussen de 27 EU-lidstaten op het vlak van verzekeringstoezicht.

Daarnaast signaleert de EIOPA dat deze vestigingen in veel gevallen ‘lege hulzen’ of ‘brievenbusfirma’s’ zijn. De daadwerkelijke operationele verzekeringsactiviteiten en het bijbehorend personeel laten de verzekeraars in Londen zitten. De EIOPA zegt dit ‘niet acceptabel’ te vinden en stelt dat er ten minste operationele functies aanwezig moeten zijn op basis van tien procent van de bruto premies.

GEEN REACTIES