Economische zelfstandigheid stijgt in tien jaar licht

In de afgelopen tien jaar steeg het aandeel mensen dat economisch zelfstandig is, van 55% in 2004 naar 57% in 2014. Dat meldt het CBS.

Meer vrouwen

Iemand is economisch zelfstandig wanneer hij met werk minimaal een inkomen op bijstandsniveau verdient. De stijging naar 57% komt vooral op het conto van vrouwen. Daar steeg het aandeel economisch zelfstandigen van 42% naar 48%. Belangrijkste reden is dat meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces en ook meer uren werken. Ook blijven meer vrouwen werken na de geboorte van haar eerste kind. Vooral in de leeftijdscategorie 30-55 jaar nam de arbeidsparticipatie flink toe. De stijging van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen vlakte in de afgelopen vijf jaar overigens wel af.

Minder mannen

Bij mannen nam het aandeel economisch zelfstandigen juist af, met name vanaf 2007. Kon in 2007 nog 70% van de mannen zich zelf financieel onderhouden, in 2014 was dit nog 65%. De oorzaak ligt volgens het CBS in de economische recessie. Mannen zijn vaker dan vrouwen werkzaam in sectoren die afhankelijk zijn van economische ontwikkelingen.

Ouderen

Opvallend is verder dat het aandeel economisch zelfstandige ouderen flink toeneemt. Bij mannen tussen de 55-64 jaar nam het aandeel in de laatste tien jaar toe van 57 naar 68%, bij vrouwen van 21 naar 41%. Oorzaken zijn volgens het CBS het beleid om vervroegde uittreding te verminderen en de toegenomen arbeidsparticipatie van oudere vrouwen.

Bron: CBS

GEEN REACTIES