Droge zomer leidt tot veel schadeposten

Droge zomer leidt tot veel schadeposten
© Pixabay

Door de langdurige droogte deze zomer is er meer schade gemeld bij verzekeraars. Er waren meer branden, kleinere oogsten en sterkere bodemdalingen. Recent onderzoek van het KNMI toont aan dat de kans op droogte toeneemt in de toekomst.

Het Verbond van Verzekeraars laat een greep zien uit de schadeposten door de droogte dit jaar: stichting Salvage rapporteerde meer woningbranden. Bij droogte kunnen rubbertjes indrogen, die later bij een hevige regenbui tot schade leiden. Door de verdroging van gewassen hebben veel agrariërs een kleinere oogst. Op langere termijn lopen zij bovendien het risico op verzilting van de grond en verzilting is niet verzekerbaar. Ook hebben de lagere rivierstanden negatieve gevolgen gehad voor het watertransport.

Bodemdaling
De langdurige droogte heeft daarnaast geleid tot een dalende grondwaterspiegel en bodemverzakkingen. Hierdoor bestaat de kans op paalrot en scheuren in woningen. Vaak is deze schade niet verzekerbaar, omdat er geen sprake meer is van een onzeker voorval.

Het Verbond van Verzekeraars adviseert daarom dat mensen zelf investeren in versterkende maatregelen. Hiervoor heeft de overheid samen met verzekeraars het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgetuigd. Woningeigenaren in deelnemende gemeenten kunnen hier langlopende leningen afsluiten. Aan het fonds nemen tot nu toe echter slechts drie gemeenten deel.

Risicobewustzijn
Het Verbond wil ook bijdragen aan een beter risicobewustzijn. Volgende week wordt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een overzicht gepubliceerd van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren en ondernemers. Dit zijn generieke (standaard)dekkingen die per verzekeraar kunnen verschillen. In de polisvoorwaarden van elke afzonderlijke verzekeraar staan de exacte dekkingen vermeld.

Eens in de dertig jaar
Zomers waarin het zo droog was als die van dit jaar, komen eens in de dertig jaar voor, meldt het KNMI. Door de hitte en uitbundige zonneschijn dit jaar werd het nog droger dan het al was. Sinds 1906, het begin van de metingen, was het slechts in vier zomers nog droger.

De kans op een droge zomer zoals die van 2018 is tot nu toe niet veranderd door het versterkte broeikaseffect en we kunnen de droogte er niet aan toeschrijven. Over de afgelopen eeuw hebben nl. de toename van regen in de zomer en de verdamping door warmere en zonniger zomers elkaar gecompenseerd en is er geen trend in droogte te zien.

Droger of natter?
Uit klimaatonderzoek komt naar voren dat het zuiden van Europa droger wordt en het noorden natter. Nederland zit daar precies tussenin en dat betekent dat het nog beide kanten op kan gaan. Desondanks blijkt uit recent onderzoek van het KNMI dat de kans op droogte in ons land toeneemt in de toekomst.

Bronnen: Verbond, KNMI

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES