Kifid: ongelukje is niet per se onrechtmatige daad

Kifid: ongelukje is niet per se onrechtmatige daad
© Pixabay

Niet elke handeling die schade tot gevolg heeft is een onrechtmatige daad. Ook al voelt een consument zich aansprakelijk voor ontstane schade, dit betekent niet dat zij ook wettelijk aansprakelijk is.

Na een gezichtsbehandeling in en huidinstituut blijft een consument met de schouderriem van haar tas haken achter een apparaat met kostbare lampen in de behandelkamer. Een van de lampen valt kapot op de grond. Het huidinstituut stelt de consument aansprakelijk voor de schade: € 66.170,-.

Expertiseonderzoek
De consument voelt zich aansprakelijk en doet een beroep op haar aansprakelijkheidsverzekering particulieren van Klaverblad Verzekeringen. De verzekeraar laat een expertiseonderzoek doen en concludeert dat er geen sprake is van onrechtmatig gedrag: de consument is niet aansprakelijk. Daarom wil de verzekeraar geen schade vergoeden aan het huidinstituut.

De consument beklaagt zich vervolgens bij het Kifid. De Geschillencommissie concludeert eveneens dat de consument ten onrechte door het huidinstituut aansprakelijk is gesteld. De verzekeraar hoeft de schade inderdaad niet te vergoeden. In de voorwaarden van de verzekering staat dat de verzekeraar financiële schade vergoedt als de verzekerde aansprakelijk is. Vindt de verzekeraar dat de verzekerde niet aansprakelijk is, dan neemt de verzekeraar het op voor de verzekerde.

Samenloop van omstandigheden
Om de aansprakelijkheidsvraag te kunnen beantwoorden, moet worden beoordeeld of de consument onrechtmatig heeft gehandeld. De Geschillencommissie merkt op dat gedrag dat leidt tot schade niet per definitie onrechtmatig is. Gedrag is pas onrechtmatig wanneer het zo waarschijnlijk is dat het gedrag tot schade leidt, dat je uit oogpunt van zorgvuldigheid dat gedrag achterwege moet laten. Dat is hier niet aan de orde. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden die hier de schade lijkt te hebben veroorzaakt, concludeert de Geschillencommissie.

Ten overvloede merkt de commissie op dat de behandelaar (het huidinstituut) zelf extra voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen om schade aan dit zeer kostbare warmteapparaat te voorkomen.

Bron: Kifid

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES