Doorbeleggen in nieuw pensioenproduct Zwitserleven

© Pixabay

Zwitserleven introduceert deze zomer een nieuw pensioenproduct dat klaar is voor de Wet verbeterde premieregeling: het Zwitserleven Nu Pensioen Plus! Het product is een uitbreiding op het bestaande Zwitserleven Nu Pensioen.

Het Zwitserleven Nu Pensioen Plus! Biedt de mogelijkheid om 15 jaar voor de pensioenleeftijd maandelijks al een deel van het pensioen aan te kopen. Dit pensioen is gegarandeerd en wordt na de pensioendatum maandelijks uitgekeerd. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen speelt Zwitserleven in op de behoefte van klanten om meer duidelijkheid en zekerheid over de hoogte van het pensioen naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Hoeveel pensioen er maandelijks wordt aangekocht, is afhankelijk van het beleggersprofiel. Zwitserleven onderscheidt 5 profielen, van voorzichtig tot offensief.

Daarnaast kan de deelnemer na de pensioendatum doorbeleggen met de resterende beleggingen of een volledig gegarandeerd pensioen aankopen. Door ook na de pensioendatum te beleggen (door middel van een variabel pensioenuitkering) is er een kans op een hoger, maar ook op een lager pensioen dan als er gekozen wordt voor een volledig gegarandeerd pensioen. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeert Zwitserleven de werknemers over alle keuzemogelijkheden.

Belang goed advies
Langer doorbeleggen zorgt meestal voor een hogere uitkering, maar de uitkering kan ook dalen door tegenvallende beleggingsresultaten en de op dat moment geldende marktrente. Daarom hecht Zwitserleven belang aan goed advies van de adviseur. Deelnemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s en geholpen worden bij hun keuze.

Zwitserleven biedt het product na de zomer aan. Contracten gaan pas in vanaf 1 januari 2017. De details worden duidelijk zodra de aangepaste lagere regelgeving bij de wet Verbeterde premieregeling is uitgewerkt.

(Bron: Zwitserleven)

GEEN REACTIES