Donner wil hypotheekmogelijkheden tweeverdieners verruimen

De regering is over een verantwoorde verruiming van de leencapaciteit van tweeverdieners in gesprek met het Waarborgfonds Eigen Woningen en het Nibud.

Dat antwoordt minister Donner op schriftelijke Kamervragen.

Donner legt uit waarom een eenverdiener meer kan lenen dan tweeverdieners die samen eenzelfde inkomen verwerven.

“Uit de huidige Nibud methodiek volgt dat bij een hoger inkomen een hoger percentage van het

inkomen mag worden uitgegeven aan woonlasten. In de Nibud methodiek wordt voor tweeverdieners het financieringslastenpercentage van het hoogste bruto inkomen genomen en vervolgens toegepast op het gezamenlijke bruto inkomen. Dat leidt ertoe dat tweeverdieners in absolute zin doorgaans een lagere leencapaciteit hebben dan een eenverdiener met eenzelfde inkomen. Het Nibud heeft hiertoe in het verleden besloten omdat bij tweeverdieners een groot deel van de verdiencapaciteit van het huishouden wordt verbruikt. Bij eenverdieners heeft de partner over het algemeen immers nog de mogelijkheid om extra inkomen te verwerven. Daarmee is voor die groep de mogelijkheid beperkt om een inkomensdaling of uitgavenstijging op te vangen door meer arbeid te verrichten. Bovendien bestaat bij tweeverdieners bijvoorbeeld ook het risico dat een stel uit elkaar gaat. Het inbouwen van een extra buffer bij tweeverdieners is dan ook wenselijk.”

Wel, benadrukt hij, “dat de buffer in verhouding moet staan tot de risico’s. Over een verantwoorde verruiming op dit punt zijn wij momenteel in gesprek met het Waarborgfonds Eigen Woningen en het Nibud. Wij zullen de Tweede Kamer hierover op korte termijn nader informeren.”

GEEN REACTIES