BTW-tarief in de bouw wordt niet teruggedraaid

Staatssecretaris Weekers ziet geen reden het verlaagde btw-tarief in de bouw voort te zetten.

Het Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) deelde mening van de Aannemersfedratie Nederland dat de btw-verlaging veel meer oplevert aan opdrachten en banen dan dat het kost.

Daarom voerde zij een pleidooi om de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op de arbeidskosten van renovatie en herstel van woningen te handhaven.

Tevergeefs blijkt uit het antwoord van de staatssecretaris van Financiën op haar schriftelijke vragen. “Per 1 juli geldt voor renovatie- en herstelwerkzaamheden voor woningen weer het normale tarief zoals dat gold voor de crisis. Voor werkzaamheden die reeds waren aangevangen voor 1 juli en die voor 1 oktober 2011 worden afgerond kan het verlaagde tarief nog worden toegepast. Het is inherent aan de tijdelijkheid dat er partieel bezien een negatief werkgelegenheidseffect kan optreden op het moment van het vervallen van de maatregel.”

Weekers herinnert eraan dat de besluitvorming met instemming van een meerderheid van de Kamer heeft plaatsgevonden.

Opmerkelijk is zijn positieve visie op de bouwtoekomst: “Het lijkt erop dat de bouwsector het dal achter zich heeft gelaten en dat de weg omhoog voorzichtig is ingeslagen. Dit jaar en volgend jaar treedt voor het eerst sinds 2007 naar verwachting van onder meer het CPB, licht investeringsherstel op in de woningbouwsector.”

GEEN REACTIES