DNB: Vastlegging governance verzekeraars kan beter

Vastlegging governance verzekeraars kan beter
© Px

Verzekeraars moeten hun formele governance beter vastleggen in statuten en reglementen, zo blijkt uit DNB-onderzoek. Zo hebben niet alle verzekeraars duidelijk in hun statuten en reglementen vastgelegd welke besluiten door de raad van commissarissen (rvc) moeten worden goedgekeurd. Voorts ontbreekt veelal in de reglementen een vastlegging van de relatie tussen de rvc en de sleutelfuncties, waaronder ook een vastlegging van de rapportage- en escalatielijnen. Deze vastlegging moet aansluiten bij de charters van deze sleutelfuncties.

Daarnaast zijn doorgaans niet of slechts beperkt beschreven:

  • de regeling voor conflicterende belangen voor rvc en directie
  • de wijze van vastlegging van besluitvorming in de rvc en directie
  • de rol van de rvc bij benoeming en ontslag van de directieleden.

DNB heeft de betrokken verzekeraars verzocht om de statuten en reglementen waar nodig aan te passen.

Zelfstandig leesbaar

DNB wijst er op dat de reglementen voor de directie en de rvc zelfstandig leesbare stukken moeten zijn. Voor de beschrijving van de governance kan niet worden volstaan met een verwijzing naar andere informatiebronnen.

(DNB)

GEEN REACTIES