(Findinet) DNB publiceert eerste Nieuwsbrief Verzekeren

Door de economische onrust en de turbulentie op de financiële markten neemt het belang van geregeld contact met de sector toe, aldus divisiedirecteur Heuvelman.

Een nieuwsbrief voor verzekeraars en voor iedereen die een relatie met de verzekeringssector heeft. Afzender: toezichthouder DNB, in het bijzonder haar divisie Toezicht verzekeraars.Jos  Heuvelman: "In aanvulling op het regelmatige persoonlijke contact dat er al is, lichten we in deze nieuwsbrief de visie toe van DNB op actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast geven we praktische informatie."

Doelstelling is helderheid scheppen in de wederzijdse verwachtingen. Verzekeraars kunnen rekenen op een toezichthouder die staat voor zijn taak, maar die ook openstaat voor de dialoog. Heuvelman: "Over onze uitgangspunten zal geen misverstand bestaan en in de uitvoering zijn we open en transparant. Deze nieuwsbrief levert daar ook een bijdrage aan. Het belang van duidelijke communicatie neemt alleen maar toe: de wereld wordt complexer, het toezicht internationaliseert"’

En wat verwacht DNB van de verzekeraars? "Dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in het herstellen van het vertrouwen’, zegt Heuvelman. ‘Dat ze de daad bij het woord voegen en de klant centraal stellen. We moeten niet tevreden zijn met quick fixes, we moeten samen streven naar duurzame oplossingen. Zodat we recht doen aan het buitengewoon grote belang van deze sector voor de Nederlandse economie. Zo verwachten we dat verzekeraars contact met ons zoeken als er bij hen bijzondere ontwikkelingen zijn als gevolg van de huidige turbulente economische tijden. Dit is een tijd waarin we voor grote uitdagingen staan en die uitdagingen moeten we gezamenlijk te lijf gaan."

GEEN REACTIES