IMF start Financial Sector Assessment Program

Het IMF doet dit jaar onderzoek om de weerbaarheid en stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem in kaart te brengen. Het onderzoek vindt eens in de vijf jaar plaats.

Het doel van het onderzoek is om de weerbaarheid en stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem in kaart te brengen. Dit wordt beoordeeld op basis van stresstesten en onderzoek naar de verwevenheden tussen verschillende sectoren, waaronder de verzekeringssector.

Daarnaast beoordeelt het IMF of het toezicht op de verzekeringssector voldoet aan de Insurance Core Principles (ICP’s). Belangrijke aandachtsgebieden zijn de implementatie van Solvency II, de middelen voor toezicht, het groepstoezicht, de beschikbaarheid van data en macroprudentiële maatregelen.

Uiteindelijk zal het IMF de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen presenteren aan de Nederlandse autoriteiten en deze openbaar maken. Als toezichthouder staat DNB open voor een kritische blik van buiten.

(Bron: DNB)

GEEN REACTIES