DNB onderzoekt aanpassingsstrategie verzekeraars

© Pixabay

DNB gaat in 2016 onderzoek doen naar de aanpassingsstrategie bij verzekeraars bij het aanpassen van hun verdienmodellen.

DNB: “Door de economische omstandigheden, waaronder de lagerente-omgeving, is de verzekeringsmarkt niet verbeterd en is de urgentie van toekomstbestendige verdienmodellen meer dan actueel.”

Gezien het belang gaat DNB in 2016 inventariseren waar de verzekeraars staan met de aanpassing van de verdienmodellen. Hierbij beoordeelt DNB de aanpassingsstrategieën van een aantal (levens) verzekeraars op realisme en concreetheid. Ook beoordeelt DNB of de strategie daadwerkelijk wordt omgezet in heldere keuzes en daaruit volgende acties. Bij een aantal verzekeraars onderzoekt DNB welke mogelijke risico’s voortvloeien uit de inrichting en werking van de strategische besluitvorming en beoordeelt DNB de kwaliteit van het strategische besluitvormingsproces.

De resultaten van dit onderzoek koppelt DNB in eerste instantie terug aan de betrokken individuele instellingen. In een sectorbrief deelt DNB de rode draad met de hele sector.

(Bron: DNB)

GEEN REACTIES