DNB: grens aan mogelijkheden van intergenerationele risicodeling

DNB was zich er terdege van bewust dat afstempelen van pensioenen tot onrust bij deelnemers kan leiden. Het uitblijven van noodzakelijke maatregelen heeft op termijn evengoed negatieve vertrouwenseffecten. Er is een grens aan de mogelijkheden tot intergenerationele risicodeling. Het is de rol van DNB om jongere en toekomstige generaties te beschermen tegen oplopende tekorten.

Met deze woorden verdedigde DNB-directeur Joanne Kellermann tijdens de Pensioendag het advies aan het kabinet om niet langer te wachten met het nemen van maatregelen.

"Doordat duidelijke eigendomsrechten ontbreken, geldt dat de belangen van alle deelnemers in het pensioenfonds weer zijn te geven als één groot vat. Als je uit het vat wat extra vloeistof haalt voor de ouderen, zakt het peil in het vat. Voor de overige belanghebbenden in dat vat – de actieve deelnemers en slapers – blijft minder over. Evenzo geldt dat de premie van nieuwe toetreders niet in een eigen vat vloeit, maar in het grote gedeelde vat waar de bestaande deelnemers al meer uit denken te krijgen dan er in zit.  Zonder aanpassingen betekent langdurige onderdekking dan ook dat de lasten en risico´s onevenredig worden afgewenteld op jongere en toekomstige generaties. Zij betalen langer een hogere premie, ontvangen langer geen indexatie of lopen een grotere kans dat hun aanspraken in de toekomst extra worden gekort. Hoe je het ook wendt of keert, die achterstand moet eens worden ingelopen. Als die rekening onevenredig bij de jongeren valt zullen zij zich proberen te ontworstelen aan het pensioencontract. Het langdurig toestaan van tekorten zet dus de continuïteit van het pensioenstelsel op het spel."

Crisis is nieuwe fase ingegaan

"Ten tijde van het verleende uitstel werd gehoopt op snel economisch herstel. Hoewel de economie sinds medio vorig jaar weer licht positieve groeicijfers laat zien, is het afgelopen halfjaar nieuwe onrust ontstaan. Het gehoopte snelle herstel is daarmee niet opgetreden. De financiële crisis is een nieuwe fase ingegaan met als zorgenkind de uit de pas lopende overheidsfinanciën van verschillende Europese landen. Vanwege deze Europese schuldencrisis is het economische herstel met belangrijke onzekerheden omgeven. Het is niet gerechtvaardigd te blijven uitstellen in de hoop op snel herstel", aldus Joanne Kellermann.

GEEN REACTIES