DNB focust toezicht in 2015 op Solvency II

DNB zal in het verzekeringstoezicht inzoomen op een paar hot issues met een duidelijke prioriteit en dat is Solvency II voor komend jaar.

Dat zegt Thijs van Woerden, divisiedirecteur toezicht verzekeraars in de DNB Nieuwsbrief verzekeren.

Solvency II gaat per 1 januari 2016 van start. Zijn de verzekeraars goed op schema?

‘Ik heb er vertrouwen in dat ze de deadline gaan halen, dus op tijd de benodigde voorbereidingen kunnen afronden. De overgang op het nieuwe toezichtraamwerk is een mega-operatie: er is al het nodige voorbereid, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Komend jaar staat dan ook volledig in het teken van de voorbereidingen op de invoering van Solvency II. Voor verzekeraars, maar evenzeer voor DNB.’

De toekomstbestendigheid van de bedrijfsmodellen is een toezichtthema van 2014. Wat zijn de resultaten?

‘Op de verzekeringsmiddag van DNB op 16 december zullen we over onze onderzoeksbevindingen uitgebreid in dialoog gaan met de sector. Er speelt veel. De individuele levenmarkt krimpt en dat heeft onder meer te maken met de introductie van banksparen. Daarnaast is de ontwikkeling van nieuwe markten op pensioengebied onzeker, en is de schademarkt verzadigd en een vechtmarkt. Hoog tijd dus voor extra aandacht voor de haalbaarheid van strategieën en bedrijfsmodellen van verzekeraars. Daarbij kan ik nu alvast aankondigen dat de brede onderzoeksbevindingen aanleiding geven voor vervolgonderzoek en het voortzetten van de dialoog met de sector. Zo gaan we in 2015 een vervolgonderzoek doen naar de kostenbeheersing in de levenmarkt.’

Welke nieuwe onderwerpen staan op de toezichtonderzoeksagenda voor 2015?

‘Nieuw is het onderwerp ‘Search for yield’.

Nu de rente laag is gaan de verzekeraars op zoek naar meer rendement via alternatieve beleggingscategorieën. DNB gaat onderzoeken of ze daarbij goed op de hoogte zijn van deze nieuwe categorieën en de risico’s daarvan. Kortom, we nemen de beleggingsstrategieën en de wijzigingen daarin onder de loep.’

En zijn er nog langlopende onderzoeken, zeg de ‘golden oldies’?

‘Jazeker, een aantal onderwerpen blijft onze aandacht krijgen. Denk aan de problematiek rondom beleggingsverzekeringen. De verzekeraars zijn hard aan het werk om dat dossier grondig aan te pakken. Maar er moet nog veel gebeuren. DNB vindt het daarbij belangrijk dat de verzekeraars recht doen aan de belangen van álle polishouders.’

(bron: DNB)

GEEN REACTIES