DNB en Verbond: volmacht moet Solvency II-proof worden

Pixabay

Zowel toezichthouder De Nederlandsche Bank als het Verbond van Verzekeraars zijn bezig om uitbesteding aan gevolmachtigd agenten aan Solvency II-richtlijnen te laten voldoen.

Solvency II is vooral bekend van de eisen die aan verzekeraars worden gesteld voor wat betreft het eigen vermogen dat aanwezig moet zijn (de solvency II-ratio), maar omvat daarnaast allerlei voorschriften over risicobeheersing in de interne organisatie van een verzekeraar.

Normenkader
Bij DNB ligt de nadruk op het ‘actualiseren van het Normenkader Risicobeheersing Gevolmachtigd Agent. Dit normenkader moet Solvency II-proof worden’, aldus woordvoerder Corina Ruhe. Zij reageerde op vragen van Findinet waarom het volmachtkanaal voor de derde keer in vijf jaar onderwerp is van onderzoek door de toezichthouder. In 2019 staat een thema-onderzoek naar volmachtkantoren gepland omtrent de beheersing bij verzekeraars van dit kanaal. Behalve het Solvency II-doel, wil DNB bovendien de ‘good practices’ rond uitbesteding in het normenkader integreren, aldus Ruhe.

Datakwaliteit
Ook het Verbond van Verzekeraars is doende om het volmachtkanaal aan de Solvency II-richtlijnen te laten voldoen. Eind vorige week publiceerde het Verbond een position paper over samenwerking met gevolmachtigd agenten, waarin werd gesteld dat volmachtkantoren ‘een belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie’. Deze datakwaliteit is nodig om aan de rapportageverplichtingen aan DNB te kunnen voldoen in verband met Solvency II. ‘Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de verzekeringstechnische administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt met een gezamenlijk dashboard, zo stelt het Verbond. Net als DNB verwijst het Verbond (in de position paper) naar de good practices voor uitbesteding. Behalve voor de rapportages aan DNB is de datakwaliteit ook belangrijk voor herverzekeraars en voor ‘dynamisch portefeuillemanagement’.

Het Verbond wil een uniforme inrichting van verzekeringstechnische administratie binnen de volmachtketen realiseren door een convenant met de NVGA. Daarnaast is het doel om een gezamenlijke ‘wasstraat’ te ontwikkelen om de verzekeringstechnische administratie van gevolmachtigd agenten te laten voldoen aan het protocol Schade en Inkomen. De ‘wasstraat’ wil het Verbond ook inzetten voor bestanden die overgaan van de provinciale administraties naar volmacht.

GEEN REACTIES