Volmachtkanaal blijft op de radar bij DNB

© DNB

Toezichthouder DNB is er nog niet van overtuigd dat verzekeraars de risico’s in het volmachtkanaal voldoende beheersen.

Dat blijkt uit het toezichtsplan 2019 voor de verzekeringssector dat DNB gisteren presenteerde. Het is bepaald niet de eerste keer dat het volmachtkanaal onder de loep wordt genomen door de toezichthouder. Onder meer in 2014 en in 2017 keek DNB al intensief naar de uitbesteding van processen door verzekeraars aan gevolmachtigd agenten. Bovendien kwam de toezichthouder eerder dit jaar met een zogeheten ‘good practice’-document over service level agreements, waar onder meer wordt ingegaan op de relatie tussen verzekeraars en volmachthouders. Daarnaast werken de NVGA en het Verbond van Verzekeraars inmiddels met een normenkader, het ‘Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten’.

Als verklaring voor de blijvende belangstelling geeft DNB dat de distributie van verzekeringen via volmachten de afgelopen jaren is toegenomen. ‘Een goede risicobeheersing van volmachten is essentieel omdat een volmachtconstructie de meest vergaande vorm van uitbesteding is. Onvoldoende risicobeheersing van volmachten kan grote financiële consequenties en reputatieschade hebben voor verzekeraars.’ Verder zijn er volgens DNB signalen dat volmachtportefeuilles met Nederlandse verzekerden steeds meer worden ondergebracht bij buitenlandse verzekeraars. Opvallend genoeg stelt de toezichthouder niet expliciet dat het daarbij niet zelden gaat om de zogeheten moeilijk verzekerbare risico’s en gevolmachtigd agenten min of meer noodgedwongen deze portefeuilles onderbrengen in het buitenland.

In 2019 wil DNB derhalve nog een keer vaststellen of de risico’s van het volmachtkanaal adequaat beheerst worden door de verzekeraar. ‘Specifieke aandacht besteden we daarbij aan risico´s in relatie tot datakwaliteit en uitbesteding.’ Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de risicobeheersing sectorbreed onvoldoende effectief is, zal DNB in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) ‘nadere guidance geven of ander instrumentarium inzetten om de sector aan te zetten tot verbetering’.

Andere onderwerpen waar DNB komend jaar aandacht aan wil geven zijn onder meer insurtech, de uitwerking van de aangenomen wet Herstel- en Afwikkeling Verzekeraars en de manier waarop verzekeraars scenariostudies uitvoeren.

GEEN REACTIES