DNB blijft alert; toezicht spitst zich toe op fintech en klimaatontwikkelingen

DNB blijft alert; toezicht spitst zich toe op fintech en klimaatontwikkelingen
© Pixabay

‘Vooral in goede tijden is intensief en streng toezicht van het grootste belang om de opbouw van excessen tegen te gaan. De afgelopen financiële crisis werd voorafgegaan door een lange periode van deregulering. Eén van de lessen van de vorige crisis is dan ook om vooruit te kijken. Het is de uitdaging om toekomstige crises te voorkomen in plaats van te genezen, zonder in dit opzicht als toezichthouder onrealistische verwachtingen te creëren.’

Met deze waarschuwende woorden presenteerde De Nederlandsche Bank haar toezichtprioriteiten voor de komende jaren. Gisteren werden de ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ en de jaarlijkse toezichtagenda ‘Vooruitblik 2018’ gepubliceerd, waarin DNB de prioriteiten toelicht die in de komende jaren bovenop het reguliere toezicht ter hand worden genomen.

De Nederlandsche Bank gaat in haar toezicht de komende jaren vooral letten op financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat. Daarnaast blijft ook de bestrijding van financieel-economische criminaliteit hoog op de prioriteitenlijst van de toezichthouder staan. Verzekeraars kunnen de komende jaren extra aandacht verwachten voor de kansen en risico’s van de zogenoemde insurtech. Bij pensioenfondsen kan extra onderzoek verwacht worden op het gebied van de toekomstgerichtheid en de beheersing van de uitvoering in een digitaliserende omgeving.

Voortdurend alert zijn
De toezichthouder stelt dat de financiële sector in het afgelopen decennium na de crisis een noodzakelijke transitie heeft doorgemaakt naar een grotere financiële weerbaarheid. De Nederlandse economie laat de afgelopen jaren daarbij herstel zien. De crisis heeft evenwel geleerd dat sector en toezichthouder voortdurend alert moeten zijn op nieuwe risico’s en uitdagingen. De transitie is daarmee nog niet ten einde, aldus DNB.

Nieuwe partijen betreden de markt met behulp van technologische toepassingen die de dienstverlening verbeteren en die de marktverhoudingen doen veranderen. Daarbij staan bestaande bedrijfsmodellen onder druk door de langdurig lage rente, en zien instellingen en toezichthouder zich geconfronteerd met internationaal ingrijpende veranderingen zoals de brexit. Tegelijkertijd is er ook convergentie van de Europese financiële toezichtregimes, zoals in het gemeenschappelijke bankentoezicht.

Daarnaast verandert het speelveld in rap tempo door nieuwe nationale en internationale wetgeving, zoals de nieuwe betaalrichtlijn PSD2, de invoering van een nieuw pensioencontract en een herstel- en resolutiekader voor verzekeraars. Veranderend klantgedrag betekent dat consumenten kritischer zijn dan voorheen, meer inzicht willen hebben bijvoorbeeld in waar hun geld in wordt belegd, en ook van financiële instellingen verwachten dat deze financieel-economische criminaliteit tegengaan.

Regelmoeheid
Na de invoering van nieuwe wet- en regelgeving in reactie op de crisis, ziet DNB in de sector een zekere regelmoeheid ontstaan, ook onder invloed van de opgaande conjunctuur. Hoewel het goed is om te kijken naar de effecten van de vele post-crisisregels, vraagt de geschetste dynamiek van de omgeving om waakzaamheid van financiële regelgevers en toezichthouders, aldus DNB.

Verandervermogen
Onder de prioriteit ‘toekomstgerichtheid en duurzaamheid’ zullen onderzoeken worden gestart naar het verandervermogen van financiële instellingen, naar klimaatrisico’s en naar onbedoelde effecten van wet- en regelgeving. En als het gaat om het speerpunt ‘streng op financieel-economische criminaliteit’ voorziet de toezichthouder verder werk voor wat betreft het voorbereiden van de financiële sector op veranderende wet- en regelgeving, de systematische integriteitsrisico-analyse (sira) en de financiering van terrorisme.

De speerpunten krijgen in 2018 verder gestalte in extra aandacht voor de gevolgen van de lage rente en een mogelijke abrupte rentestijging, voor digitalisering en voor cyberaanvallen.

Bron: DNB

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES