Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Waardeoverdracht kleine pensioenen

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Waardeoverdracht kleine pensioenen
© Pixabay

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Daarmee kunnen pensioenuitvoerders met ingang van 2019 kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer.

Doel van het ‘wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen’ is een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder in plaats van afkoop van het kleine pensioen. Op die manier behoudt het pensioen zijn bestemming en worden kleine pensioenaanspraken samengevoegd tot een meer volwaardig pensioen.

De Kamer stemde ook in met twee amendementen. Allereerst wordt geregeld dat een pensioenuitvoerder, wanneer deze minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht heeft ondernomen in een periode van minimaal vijf jaar, het pensioen alsnog mag afkopen. Zo wordt voorkomen dat pensioenuitvoerders tot aan de pensioendatum deze kleine pensioenen moeten blijven administreren en daar kosten voor maken.

Het tweede amendement regelt dat de ‘harde knip’ tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen wordt aangebracht per 1 januari 2018 in plaats van per 1 januari 2017. De terugwerkende kracht verdwijnt, waardoor communicatie uit het verleden niet hoeft te worden herroepen.

In een aangenomen motie vraagt de Kamer de minister te onderzoeken of hij pensioendeelnemers de mogelijkheid kan bieden om de waarde over te dragen naar een pensioenuitvoerder naar keuze.

Het Verbond is content met de wet. In de aanloopfase heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie diverse malen geconsulteerd.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES