Dijsselbloem: geen verlenging Wft-examentermijn

Minister Dijsselbloem zal “niet zwichten” als er druk komt vanuit de Tweede Kamer om de termijn te verlengen waarbinnen de examens afgelegd moeten worden.

Het Tweede Kamerlid van de VVD Aukje de Vries wil de minister vragen om financieel adviseurs een jaar extra te geven om hun initiële en PE Plus Wft-examens te behalen. Op dit moment kent het Bgfo een deadline van 31 december 2015.

Tijdens een bijeenkomst waarbij de minister aan 35 geslaagden het Wft-diploma uitreikte, gaf Dijsselbloem al antwoord op het nog niet formeel gedane verzoek: “Ik voel daar niet voor. Dat zou een verkeerd signaal zijn aan de markt.”

Hij riep kandidaten juist op om niet te lang te wachten met het aanmelden voor de examens. “Stel dat moment niet te lang uit. Doet u dat wel, dan bestaat de kans dat er aan het eind van het jaar een te grote piek van examenkandidaten ontstaat. Wat daar ook het gevolg van zou kunnen zijn, feit is en blijft dat iedereen voor 1 januari in het bezit met zijn van de noodzakelijke diploma’s.” Waarmee hij duidelijk maakte dat er geen pardonregeling komt voor kandidaten die dan nog niet geslaagd zijn.

Minister Dijsselbloem zei tijdens de bijeenkomst dat adviseurs en opleidingsinstituten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de examens nieuwe stijl tot een goed einde te brengen. “Samen tillen ze de kwaliteit van de financiële dienstverlening naar een hoger plan. Daarmee zetten ze het belang van de klant centraal.”

Dat laatste gold in elk geval voor de 35 cursisten van zes verschillende opleidingsinstituten die hun diploma uit handen van de minister ontvingen.

“Een gemengd gezelschap”, aldus Dijsselbloem, “qua leeftijd, achtergrond en ervaring. ”De anderen moeten snel volgen, vindt hij. Een eventuele scepsis met betrekking tot de wijze examinering hoeft daarbij geen rol te spelen: “De slagingspercentages voor de vakbekwaamheidsexamens vertonen een stijgende lijn. In januari 2015 haalde ruim 6 op de 10 adviseurs het diploma. In februari was dat 7 op de 10. Het aantal examenkandidaten neemt ook toe. In februari gingen ruim 7.500 adviseurs op voor een initieel examen en 14.000 voor een PEplus-examen. Tussen 1 februari 2014 tot en met 14 maart 2015 zijn bijna 100.000 examens afgenomen. Pe-plus ruim 45.000 en Wft initieel ruim 54.000. Bijna 60% van deze kandidaten is daarbij geslaagd.”

GEEN REACTIES