VNAB krijgt weer fysieke beursvloer

Vanaf het moment dat de assurantiebeurs “virtueel” ging misten veel partijen de fysieke vloer waarop niet alleen zaken werden gedaan, maar ook kennis en ervaringen werden gedeeld.

Nu heeft de algemene ledenvergadering van de VNAB in grote meerderheid besloten naast de elektronische assurantiebeurs een kennis- en ontmoetingscentrum te openen.

Tot 2004 heeft de VNAB een fysieke assurantiebeurs gehad in Amsterdam en in Rotterdam. Vanaf 2004 zijn de fysieke beurzen opgeheven en is de assurantiebeurs ‘virtueel’ gegaan met een elektronisch assurantie beurs systeem (e-ABS). Voortvloeiend uit haar vernieuwde strategie heeft de VNAB reeds vorig jaar de ambitie uitgesproken om, naast e-ABS, ook een ‘assurantiebeurs nieuwe stijl’ terug te zetten in de stad Rotterdam. Dit omdat, zoals VNAB het zegt: “de marktplaats in haar hoedanigheid als kennis- en ontmoetingscentrum node wordt gemist binnen de zakelijke verzekeringsmarkt”.

In de afgelopen periode heeft de VNAB deze ambitie uitgewerkt in de vorm van een business case. Het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB zorgt ervoor, dat allen actief in de zakelijke verzekeringsmarkt elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.

Locatie

Na overweging van diverse locaties is de keuze gevallen op de voormalige dependance van De Nederlandsche Bank aan de Boompjes in Rotterdam. Het gaat hierbij om een verdiepingsvloer van in totaal 1400 vierkante meter. Doorslaggevende factoren van de locatie waren onder andere de uitstraling van het pand, de mogelijkheid tot het creëren van een eigen identiteit, de ligging en de bereikbaarheid.

Invulling van de vloer

Naast de VNAB leden hebben ook diverse andere partijen zich inmiddels aan de plannen voor het kennis- en ontmoetingscentrum verbonden. Zowel opleiders, beursclubs als verenigingen actief binnen de zakelijke verzekeringsmarkt wensen gebruik te gaan maken van de locatie. Daarnaast worden de plannen ook ondersteunt door de gemeente Rotterdam en de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA).

Januari 2016

De voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt momenteel gerenoveerd. In januari 2016 is de VNAB voornemens het kennis- en ontmoetingscentrum te openen.

GEEN REACTIES