Dijsselbloem blijft vasthouden aan PE- en inhaalexamen

Vergelijking met andere beroepsgroepen gaat niet op”. Hier wreekt zich de lage organisatiegraad waardoor beroepsvereniging met tuchtrecht ontbreekt.

De petitie van Adfiz en andere verenigingen en de kritische vragen van Kamerfracties met betrekking tot het vakbekwaamheidsstelsel hebben het ministerie niet op andere gedachten gebracht.

Minister Dijsselbloem gaat in op de kritische vragen van de Tweede Kamerfracties naar aanleiding van de petitie van de intermediaire brancheverenigingen.

De verwijzing naar het PE-stelsel bij andere beroepsgroepen gaat niet op, vindt de minister. Voor advocaten, notarissen en medisch specialisten geldt een hoge toetredingsdrempel. “Er is sprake van een duidelijk afgebakende groep, zijn er hoge instapeisen (waaronder een afgeronde academische opleiding), is er een beroepsvereniging, kent men een systeem met formele mentoren (bijvoorbeeld de patroon in de advocatuur) en speelt de normerende werking van het tuchtrecht een belangrijke rol. De groep financieel adviseurs is veel diffuser, de instapeisen zijn minder stringent, er is geen vergelijkbaar systeem van formeel mentorschap en de normerende werking van een beroepsvereniging met tuchtrecht ontbreekt.”

Geen grote gevolgen PE-examinering

De minister verwacht dat de gevolgen van de verplichte PE-examinering niet groot zullen zijn: “Mijn verwachting is dat de PE-examinering geen grote gevolgen heeft voor vakbekwame financiële dienstverleners die momenteel actief zijn in de markt. Op dit moment dient iedere dienstverlener er reeds zorg voor te dragen dat zijn medewerkers altijd vakbekwaam zijn. De eisen zijn iets opgeschroefd. Het effect daarvan is dat adviseurs hun vakbekwaamheid op een hoger niveau moeten brengen, voor zover men daar al niet aan voldeed. Dat zou echter zonder verplichte toets ook moeten. Ik verwacht niet dat consumenten door de nieuwe vakbekwaamheidseisen meer richting aanbieders worden gedwongen. Er vervalt zelfs een voordeel dat aanbieders mogelijk hadden (kenden geen diplomaplicht).”

Huidig PE heeft te lage kwaliteit

“Het probleem van de huidige PE is echter niet zozeer de naleving. Zoals uit de evaluatie bleek is er bij PE een duidelijke stroming richting het laagste niveau zichtbaar en het CDFD geeft aan dat het tegen die achtergrond niet mogelijk is om de kwaliteit van het huidige systeem op een redelijke manier duurzaam te borgen. In het nieuwe stelsel wordt een uniform niveau middels centrale toetsing gegarandeerd. Via deelname aan een (vrijblijvend) programma is dat niet mogelijk.”

GEEN REACTIES