DGA’s krijgen meer tijd voor afhandelen Pensioen Eigen Beheer

copyright Pixabay

Directeur-grootaandeelhouders die er voor kiezen om hun Pensioen in Eigen Beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV) krijgen meer tijd om dit administratief af te handelen.

Dat blijkt uit een brief die de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, enkele weken terug aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanvankelijk was het voorschrift dat een DGA die zijn PEB had afgekocht of omgezet, binnen een maand een informatieformulier bij de fiscus moest hebben aangeleverd. Op dit formulier moet tevens de handtekening van de (eventueel gescheiden) partner van de DGA staan. De termijn van een maand was bedoeld ter bescherming van de positie de (gescheiden) partner.

In het geval van te laat of zonder handtekening van de partner aanleveren van het formulier zou de fiscus deze afkoop niet meer ‘fiscaal geruisloos’ behandelen. Met andere woorden: de DGA zou hiervoor fiscaal worden aangeslagen. De staatssecretaris stelt nu echter dat deze sanctie te zwaar is. Dit is mede in het licht vanwege het bijzondere karakter van de wetgeving rond de uitfasering van het PEB. De uitfasering loopt tot en met 2019.

De aanlevertijd van het informatieformulier wordt nu verleng tot een jaar vanaf het moment van afkoop of omzetting van het PEB. Daarnaast is er een regeling voor eerdere gevallen: DGA’s met een afkoopdatum vanaf december 2017 kunnen nog gebruik maken van de termijn van een jaar. Aanvragen van voor december 2017 waarvan het informatieformulier te laat is, hebben nog zes weken om het formulier correct in te leveren. In het geval alleen de handtekening van de (gescheiden) partner ontbreekt, heeft de DGA zes weken om dit in orde te maken.

GEEN REACTIES