Dekkingsgraden 100 grootste pensioenfondsen

Van de top-10 verplicht gestelde Bpf’s hebben de bovenste 9 een dekkingsgraad lager dan 105%. Dat treft ongeveer 7,5 miljoen (gewezen) deelnemers.

Alleen de nummer 10, het bedrijfstakpensioenfonds Woningcorporaties met eind 2011 67.842 (gewezen) deelnemers, kwam exact uit op 105%.

Van de in totaal 45 verplichtgestelde fondsen, voornamelijk bedrijfstakpensioenfondsen, kenden slechts 13 eind juni een dekkingsgraad van 105% of hoger.

60 van de 100 grootste fondsen scoorden onder 105% , waarvan 35 onder 100%. Unilever kwam als beste uit de bus met 135%, Océ het minst met 88,8%

Zoals bekend moet een fonds indien de dekkingsgraad lager is dan 105% met een herstelplan aangeven hoe het de verplichte 105% denkt te bereiken. Ook moet het pensioenfonds aangeven welke maatregelen het neemt als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat. Bij een dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (<105%) is die termijn drie of vijf jaar. Bij een dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad (die vastgesteld wordt door DNB en per pensioenfonds verschilt) is de termijn maximaal vijftien jaar.

APG scoort veel beter dan ABP

Het is alleen maar een constatering, maar het viel op in het lijstje: APG, de pensioenuitvoerder van ABP doet het voor de eigen personeelsleden een stuk beter dan voor de grote opdrachtgever: Dekkingsgraad ABP is 97,0%, die van hetpersoneelsfonds APG 108,8%.

Dekkingsgraden top-10 verplichtgestelde bpf’s

tussen haakjes het aantal (gewezen) deelnemers

ABP (2.765.000) 97,0

Zorg en Welzijn (2.487.800) 101,0

Metaal en Techniek (1.248.275) 96,3

Bouw (801.647) 103,9

Metalektro (632.261) 96,6

Vervoer (599.222) 103,2

Detailhandel (933.887) 101,4

Landbouw (587.982) 101,8

Grafische Bedrijven (188.959 excl. slapers) 98,7

Woningcorporaties (67.842) 105,0

Overige verplichtgestelde bedrijfstak- en beroepsfondsen

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 96,8%

Apothekers (SPOA) 94,3%

Architectenbureaus 98,5%

Bakkersbedrijf 98,0%

Betonproduktenindustrie 97,5

Dierenartsen 95,5

Fysiotherapeuten was eind maart 101,9% nu onbekend

Groothandel levensmiddelen 105%

Handel in bouwmaterialen 101,7

Horeca en Catering 109,0

Houthandel 100,9

Houtverwerkende industrie en Jachtbouw 99,0

Koopvaardij 107,9

Levensmiddelenbedrijf 105,0

Loodsen 98,9

Medewerkers apotheken 108,6

Medewerkers notariaat 98,6

Medisch specialisten 109,8

Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 100,4

Mode, interieur, tapijt en textiel 97,8

Notarieel 97,8

Openbare bibliotheken 110,0

Particuliere beveiliging 105,3

PNO Media 97,5

Rijn- en binnenvaart 96,6

Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf 106,1

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 100,1

Slagersbedrijf 106,2

Tandtechniek 94,1

Vlakglas 96,7

Vlees (VLEP) 95,3

Waterbouw 105,5

Werk en (re)integratie 100,2

Wonen 95,9

Zoetwarenindustrie 106,3

GEEN REACTIES