Dekkingsgraad heeft weinig invloed op tevredenheid pensioendeelnemers

Tevredenheid wordt meer bepaald door inhoud pensioenregeling en dienstverlening, dan door financiƫle positie en informatievoorziening

De algemene tevredenheid van pensioengerechtigden en actieve deelnemers over het eigen pensioenfonds wordt vooral bepaald door de tevredenheid over de pensioenregeling en de dienstverlening. Deze conclusie kan getrokken worden uit het BOP-onderzoek (Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen) uitgevoerd door TNS NIPO onder 13.203 actieve deelnemers en 5.306 pensioengerechtigden.

De deelnemers zijn bij alle pensioenfondsen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, het minst tevreden over de financiële resultaten van het eigen fonds – ongeacht hoe het fonds er feitelijk voorstaat – maar dit is nauwelijks van invloed op de algemene tevredenheid over het eigen fonds.

Julie Visser, Senior Consultant van TNS NIPO: ‘De negatieve publiciteit rond de financiële resultaten van de pensioensector raakt elk fonds. Als individueel pensioenfonds kun je er goed voorstaan, maar dat leidt opvallend genoeg niet tot meer tevredenheid van de eigen deelnemers en pensioengerechtigden.’

Ook kwaliteit informatievoorziening meestal van weinig invloed op tevredenheid

Bij de meeste pensioenfondsen wordt de informatievoorziening redelijk positief beoordeeld. Ook dat heeft meestal echter relatief weinig invloed op de algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds. De informatievoorziening van de pensioenfondsen kan wel beter. De maatregelen die hiervoor moeten worden genomen, verschillen sterk per pensioenfonds en vereisen daardoor maatwerk.

Pensioengerechtigden meer tevreden dan actieve deelnemers

Bij alle deelnemende pensioenfondsen zijn de tevredenheidsscores voor financiële resultaten, informatievoorziening, dienstverlening en pensioenregeling van het fonds significant hoger bij pensioengerechtigden dan bij actieve deelnemers. Ook de algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds is onder de pensioengerechtigden het hoogst. Actieve deelnemers onder de 40 jaar zijn bij de meeste pensioenfondsen het minst tevreden.

GEEN REACTIES