De nationalisatie van SNS-Reaal

Vanaf 1 februari 08.30 uur is SNS-Reaal eigendom van de Staat. Gerard van Olphen neemt plaats van Ronald Latenstein in.

Het is voor het eerst dat de minister en DNB gebruik maken van de mogelijkheden die de Interventiewet biedt. Deze wet is in juni 2012 in werking getreden.

Concreet betekent de nationalisatie dat onteigend is:

  • alle geplaatste aandelen in het kapitaal van SNS REAAL NV;
  • alle door SNS REAAL NV uitgegeven Stichting Beheer SNS REAAL Core Tier 1 capital securities;
  • alle geplaatste aandelen in het kapitaal van SNS Bank NV die worden gehouden door anderen dan SNS REAAL NV of haar groepsmaatschappijen;
  • alle achtergestelde obligaties van SNS REAAL NV en SNS Bank NV;
  • alle achtergestelde onderhandse schulden van SNS REAAL NV en SNS Bank NV.

De onteigende effecten en vermogensbestanddelen zijn van rechtswege overgegaan op de Staat der Nederlanden, of op de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. De oorspronkelijke rechthebbenden kunnen vanaf dat tijdstip niet meer over de onteigende effecten en vermogensbestanddelen beschikken.

Ronald Latenstein CEO en Ference Lamp CFRO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen Rob Zwartendijk hebben hun functies neergelegd.

SNS-Reaal laat in een persbericht weten dat zij “zeer hard hebben gewerkt aan het oplossen van het vraagstuk rondom de vastgoedtak van de groep. Hierin hebben zij bewust toegewerkt naar een private oplossing, omdat zij van mening zijn dat dit vanuit de maatschappelijke positie van de onderneming ook de geëigende route is. Zij hebben hiervoor een maximale inspanning gedaan. Zij hebben daarmee hun verantwoordelijkheid getoond om de toekomst van het concern en de belangen van de stakeholders veilig te stellen. Het Ministerie van Financiën heeft echter een andere keuze gemaakt. Betrokkenen staan de gekozen oplossingsrichting niet voor, maar respecteren de keuze van het Ministerie van Financiën. Zij hebben zelf besloten hun functie neer te leggen zonder dat er sprake is van een vertrekvergoeding en blijven beschikbaar voor een ordentelijke overdracht.”

Latenstein wordt opgevolgd door Geard van Olphen, financieel directeur van Achmea. Hij werkte al tot 2002 bij SNS-Reaal. De positie van Lamp wordt ingenomen door Maurice Oostendorp, sinds 2009 financieel bestuurder bij Coöperatie VGZ.

De onteigening heeft ook consequenties voor de drie andere grootbanken. Zij worden voor deze operatie belast met een eenmalige heffing van een miljard euro elk. Dat bedrag zal de Belastingdienst in 2014 incasseren. De heffing zal niet aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.

Het is nog niet duidelijk wat dat concreet betekent voor de kredietverlening.

GEEN REACTIES