Dijsselbloem wil eind maken aan financiële polder

Een organisatie als HFC met ministerie, AFM, DNB en marktpartijen in het bestuur kan niet meer en Van Keulen moet opstappen én bloeden.

Twee uitspraken van minister Jeroen Dijsselbloem in het TV-programma Buitenhof van 3 februari.

Het Holland Financial Centre is als publiek-private samenwerkingverband van de financiële sector, de overheid en de toezichthouders een old boys network dat niet past in de visie van de minister. Die wil meer afstand creëren tussen de financiële markt enerzijds en de toezichthouders en overheid anderzijds.

Hij stelde klip en klaar dat die afstand met name tussen DNB en de banken onvoldoende was in de periode 1998-2008. Door de crisis is er op toezichtterrein al veel verbeterd, maar Dijsselbloem wilde niet zeggen dat het prudentiële toezicht nu echt goed geregeld is. Hij wil de SNS-casus aangrijpen om dat uitgebreid te gaan evalueren.

Op de vraag of Sjoerd van Keulen, in 2006 verantwoordelijk voor de overname van Bouwfonds (Property Finance) door SNS, kan aanblijven als voorzitter van Holland Finance Centre was het antwoord van Dijsselbloem ‘nee’. “Hij zou er goed aan doen direct uit deze functie te stappen.” De minister wil de organisatie van HFC doorlichten en in elk geval de bestuurlijke samenwerking tussen markt, toezichthouders en overheid verbreken.

Namens de overheid zit Gita Salden, directeur Financiële Markten van het ministerie van Financiën in het bestuur en ook nog haar voorganger Bernard ter Haar (nu werkzaam bij SZW). Voor de AFM is voorzitter Ronald Gerritse bestuurslid en namens DNB directeur Jan Sijbrand.

Ongeveer zes uur na de uitspraak van Dijsselbloem is Van Keulen afgetreden en heeft hij ook zijn andere functies (o.m. commissaris van APG en ING) neergelegd.

Interventiewet

Dijsselbloem wil de Interventiewet die vanaf juni 2012 van kracht is veranderen. Volgens de huidige tekst heeft DNB niet de mogelijkheid om bij financiële instellingen op concernniveau in te grijpen. Dat kan alleen het ministerie. Daarom kon DNB haar macht alleen aanwenden in individuele sectoren waaruit het bankverzekeraarsconcern is opgebouwd. Door de onderlinge financiële verwevenheid bleek dat in de praktijk niet mogelijk. De minister wil daarom de wet zodanig wijzigen dat DNB instrumenten krijgt om saneringen door te voeren op holdingniveau.

Claw back

Er lijkt zich een politieke meerderheid af te tekenen om op de een of andere manier toenmalig SNS-topman Sjoerd van Keulen persoonlijk financieel te laten bloeden voor het mismanagement. Met name wordt gekeken naar de bonussen die hij indertijd heeft opgestreken. Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd dat dit mogelijk moet maken. Het voorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer. “Daarom ontbreekt mij nog het instrumentarium “, zei Dijsselbloem die daarmee aangaf dat hij graag een poging wil wagen om Van Keulen te laten mee betalen voor het debacle. Ook konden zijn opmerkingen gezien worden als een aansporing aan de senaat om haast te maken met de behandeling.

Het interview met Jeroen Dijsselbloem in Buitenhof

GEEN REACTIES