De Goudse sluit mantelovereenkomst met Bouwend Nederland

copyright Pixabay

De Goudse en Bouwend Nederland hebben een mantelovereenkomst gesloten. De mantel is toegankelijk voor alle inkomensadviseurs die samenwerken met De Goudse.

De Goudse stelt de bij Bouwend Nederland aangesloten bouwbedrijven in staat het volledige 12-jaarsrisico af te dekken tegen een speciaal tarief. Hiervoor biedt de verzekeraar een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening plus verzekeringen voor het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet en de WGA. Daarnaast kan de bouwondernemer een collectieve ongevallenverzekering afsluiten die helemaal aansluit op de bouw-cao.

Samenwerking
Voor de verzuimverzekering werkt De Goudse nauw samen met ArboDuo. Dit is de grootste arbodienstverlener in de bouw. Een netwerk van bouwgerelateerde specialisten ondersteunt de werkgever en zijn werknemers bij arbeidsongeschiktheid. De bouwondernemer kan deze arbodienstverlening afsluiten tegen een speciaal tarief, daarnaast krijgt hij toegang tot de dienstverlening via het Verzuimloket Bouwend Nederland.

Gegarandeerd re-integratiebudget
Verder biedt De Goudse de bouwondernemer, die een aansluiting heeft bij ArboDuo, onder andere een gegarandeerd re-integratiebudget tot € 4.000,- per zieke medewerker. Dit wordt verhoogd tot € 8.000,- als de werkgever ook een WGA-eigenrisicoverzekering en/of WIA-verzekering bij De Goudse afsluit.

Focus op branches en preventie
Volgens Bernardo Walta, directeur Commercie bij De Goudse, sluit de overeenkomst aan op de focus van De Goudse op specifieke branches. ‘De overeenkomst met Bouwend Nederland stelt ons in staat om te bewijzen dat wij in samenwerking met het onafhankelijke intermediair belangrijke meerwaarde kunnen bieden aan de bouwondernemer.’ Voor Bouwend Nederland is het vooral van groot belang dat De Goudse investeert in preventie en schadelastbeheersing. ‘Dit leidt op termijn tot lagere lasten en een beheersbaar risico’, aldus Roeland Contzé, manager ledenvoordelen bij Bouwend Nederland.

Bron: De Goudse

GEEN REACTIES