De Goudse neemt belang in Anker Insurance

Forse groei omzet De Goudse, maar dalend resultaat

De Goudse en Anker Insurance hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door een aandelenparticipatie van De Goudse in Anker Insurance van 30%. De komende jaren gaan De Goudse en Anker Insurance werken aan de invulling van een structurele samenwerking, gericht op wederzijdse versterking, waarbij Anker Insurance haar zelfstandigheid behoudt.

Nicheverzekeraar
Anker Insurance heeft als niche- en doelgroepverzekeraar drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Travel Insurance en Anker Rechtsbijstand. De bruto premieomzet van Anker Insurance is ongeveer € 18 miljoen en de solvabiliteitsratio is 242% (2018), aldus een persbericht. De Goudse, dat onlangs VLCMP overnam,  biedt naar eigen zeggen een brede mkb-propositie en richt zich daarnaast op niches die hier goed bij aansluiten. Zo is De Goudse sterk in expat- en inkomensverzekeringen, wat veel raakvlakken heeft met de crew- en reisverzekeringen van Anker Insurance.

Bron: De Goudse

GEEN REACTIES