PFZW masseert idee pensioenkortingen langzaam in bij deelnemers

pixabay

Het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) bereidt haar deelnemers nadrukkelijk voor op een scenario waarin er gekort moet worden op de pensioenuitkeringen.

Dat kan worden opgemaakt uit het periodiek ‘Eigen Tijd’, dat PFZW eind vorige week naar de deelnemers stuurde. Op maar liefst drie plaatsen in het 24 bladzijden tellende krantje, sorteert het fonds al voor op de mogelijkheid van een korting. PFZW hoeft overigens, in het geval de buffers niet voldoende zijn hersteld, niet zoals PME en PMT al komend jaar de pensioenen te verlagen, maar in 2021. Eind vorig jaar waren de buffers nog niet voldoende aangevuld.

Vooralsnog ziet het er voor de deelnemers en gepensioneerden van Nederlandse pensioenfondsen niet goed uit. Hoewel de fondsen in het afgelopen kwartaal meer verdienden met beleggingen, hadden ze veel last van de sterk gedaalde kapitaalmarktrente. Daardoor stijgt de waarde van de verplichtingen en dit effect is doorgaans sterker dan dat van het beleggingsrendement. Uit cijfers van pensioenadviseur Aon Hewitt blijkt dan ook dat de gemiddelde dekkingsgraad in het eerste kwartaal daalde van 108% naar 106%. De zogeheten beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste 12 maanden en belangrijk voor wel of niet korten, kon stabiel blijven op 108%. Het scenario van het korten van de uitkeringen is nog niet van de baan, stelt Aon.

Inmiddels proberen politieke partijen als 50+ en GroenLinks via voorstellen de kortingen op de lange baan te schuiven, maar tot nog toe zijn deze pogingen op niks uitgelopen. Een meerderheid in het parlement wil het liefst dat een nieuw pensioenakkoord ervoor zorgt dat korten niet nodig is. Ook PFZW zet daar op in, zo wordt gesteld in ‘Eigen Tijd’: ‘In het nieuwe pensioenstelsel past wat ons betreft een hogere rekenrente dan we nu gebruiken. Want als pensioenen niet voor 100% gegarandeerd zijn, waarom zou je dan met een risicoloze rente moeten rekenen?’ De gesprekken over de pensioenhervormingen komen langzaam weer op gang. Minister Koolmees sprak al met de vakbonden en met de PvdA.

GEEN REACTIES