DC-regeling maakt kwalitatieve inhaalslag

copyright Pixabay

Pensioenopbouw op basis van een beschikbare premieregeling (DC) kan tegenwoordig kostenneutraal een middelloonregeling vervangen.

Dat stellen diverse pensioenadviseurs in een artikel dat in het meinummer van Pensioen Pro is verschenen. Jarenlang stond de DC-regeling vergeleken met het middelloon op achterstand, maar de laatste jaren is daar door verschillende redenen verandering in gekomen.

Fiscaal
In de eerste plaats kon in DC-regelingen minder fiscaal aftrekbare premie worden ingelegd. Maar door de introductie van marktrentestaffels, in combinatie met de langdurig lage rente, kon een DC-regeling met de kostprijs van een middelloonregeling op de markt worden gebracht, stelt Jeroen Koopmans van Lane Clark & Peacock in het artikel. Ten tweede heeft de Wet Verbeterde Premieregeling ervoor gezorgd dat er na de pensioendatum kan worden door belegd. In een gemiddeld scenario leidt dit tot een 15 tot 20% hogere pensioenuitkering, stelt Paul Kullen van Willis Towers Watson. En tot slot zijn gemiddeld genomen de uitvoeringskosten van een DC-regeling sterk afgenomen door de introductie van de ppi, waar inmiddels bijna 600.000 werknemers nu een pensioen opbouwen.

Opmars
Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de DC-regeling aan een sterke opmars bezig is. ‘Van elke tien verzekerde middelloonregelingen waarover we adviseren, zetten we er momenteel negen om in een beschikbare premieregeling’ stelt Koopmans van LC&P. Daarbij moet worden aangetekend dat er wel minder pensioenpremie wordt ingelegd vergeleken met een middelloonregeling omdat bij een DC-regeling het werknemersdeel tamelijk klein is.

Verbeteren
Wel is er volgens de specialisten nog werk aan de winkel om de DC-regeling verder te verbeteren. Fiscaal gezien staat DC nog steeds op achterstand. Volgens Koopmans zijn de recent geïntroduceerde marktrentestaffels alleen geldig, zolang de rente laag is. ‘Als dadelijk de rente stijgt, kan er in DC-regelingen fors minder premie worden ingelegd.’ Daarnaast hangt nog altijd de zogeheten ‘life-event-toets’ als een zwaard van Damocles boven de regeling. Wanneer een opgebouwd kapitaal uit de regeling moet worden genomen, moet worden getoetst of het pensioen fiscaal bovenmatig is. Is daar sprake van, dan moet het overschot terug naar de uitvoerder of de werkgever, stelt Kullen (WTW). Bij een middelloonregeling kan het overschot in de buffer worden gestort of worden gebruikt voor indexatie.

Bron: Pensioen Pro

GEEN REACTIES