Dalend aantal verkeersslachtoffers is vooral aan fietsers te danken

Dalend aantal verkeersslachtoffers is vooral aan fietsers te danken
© CBS

Het aantal verkeersdoden is in 2019, voor het eerst sinds enkele jaren, licht gedaald. Voor schadeverzekeraars is het echter nog te vroeg om van een kerende trend te spreken.

Er kwamen 661 mensen om door een verkeersongeval, 17 minder (2,5%) dan in 2018. Dit meldt het CBS. Maar een nauwkeurige blik op de cijfers stemt niet hoopvol. Zo is het aantal dodelijke slachtoffers in personenauto’s gewoon blijven stijgen, alleen minder hard: van 201 slachtoffers in 2017 naar 233 in 2018 tot 237 vorig jaar. Het aantal motorrijders dat omkwam in het verkeer steeg, na een afname in 2018, weer van 42 naar 52 in 2019. Ook kwamen er in 2019 weer iets meer bromfietsers om het leven. De e-bike blijft een gevaarlijk vervoermiddel: het aantal dodelijke ongelukken steeg van 57 in 2018 naar 65 in 2019. Maar onder fietsers in het algemeen is het aantal fatale ongelukken flink gedaald: van 228 in 2018 naar 203 vorig jaar. Ook het aantal voetgangers dat omkwam in het verkeer daalde licht.

Leeftijdsgroepen
Er is een lichte verschuiving te zien als we kijken naar de leeftijd van de dodelijke slachtoffers. Het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar dat omkwam in het verkeer steeg met maar liefst 24%, van 147 in 2018 naar 183 in 2019. De grootste toename in deze leeftijdsgroep is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s (van 80 in 2018 naar 93 in 2019), motorrijders (van 24 in 2018 naar 32 in 2019) en bromfietsers (van 3 in 2018 naar 11 in 2019).

Bij 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden juist met 21 naar 105 in 2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019).

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. In 2018 nam het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nog toe met 62. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant
Noord-Brabant telt de meeste verkeersdoden: 142 mensen om in het verkeer. Daarna volgen Noord-Holland en Gelderland (87 verkeersdoden) en Zuid-Holland (85). In Zeeland, Flevoland en Groningen vielen de minste verkeersdoden.

Bron: CBS

GEEN REACTIES