Investeerders roepen farmaceutische industrie op tot samenwerking

Investeerders roepen farmaceutische industrie op tot samenwerking
© Pixabay

Onder aanvoering van vermogensbeheerder Achmea Investment Management roept een groep investeerders, bestaande uit verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, de farmaceutische industrie op tot internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. De investeerders hebben daartoe een Investor Statement opgesteld.

De komende dagen ontvangen farmaciebedrijven van de groep een brief waarin ze wordt gevraagd de handen ineen te slaan en het maximale te doen om de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan tot het uiterste te minimaliseren. De oproep is gericht op meer dan 15 grote farmaciebedrijven, zoals Roche, Gilead en Johnson & Johnson.

Naast Achmea Investment Management bestaat de groep investeerders onder andere uit: Actiam, A.S.R., Gothaer, LocalTapiola, Nomura, Nordea, ONVZ, PGGM, Robeco en SPH, het pensioenfonds voor huisartsen. In totaal hebben zich meer dan 40 investeerders bij het initiatief aangesloten. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een vermogen van €1.000 miljard. Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich nog aansluiten.

‘Financiële motieven zijn nu ondergeschikt’
De vermogensbeheerders en pensioenfondsen constateren dat er veel initiatieven zijn vanuit de farmaceutische industrie om het coronavirus te beteugelen. ‘Tegelijkertijd moeten zij helaas vaststellen dat er ook voorbeelden zijn dat financiële en concurrentiële overwegingen op de korte termijn te dominant zijn. Dit doet afbreuk aan de optimale bestrijding van het virus.’ De groep van betrokken aandeelhouders vindt dat financiële overwegingen op dit moment ondergeschikt moeten worden gemaakt aan de wereldwijde uitdaging om het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

In het Investor Statement wordt alle farmaceutische bedrijven gevraagd om zich in deze crisissituatie aan de volgende principes te houden:

1. Zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers;

2. Een hoofdverantwoordelijkheid van de farmaceutische sector is het ontwikkelen en bieden van betaalbare wereldwijde toegang tot gezondheidsproducten, waaronder diagnostiek, medicijnen en vaccins. De negatieve maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis zijn ongekend en moeten snel worden opgelost. Het afdwingen van octrooien, buitensporige prijsvorming, het niet bekendmaken van relevante bevindingen of het organiseren van uitgebreide marktexclusiviteit, bijvoorbeeld door toekenning van de status van weesgeneesmiddel, mag niet in strijd zijn met deze verantwoordelijkheid;

3. Proactief en innovatief contact opnemen, samenwerken en tijdig delen van relevante gegevens met overheden, de gezondheidssector, de wetenschap en branchegenoten;

4. Focus op internationale samenwerking om ervoor te zorgen dat ketens van toeleveranciers actief blijven, zodat medische professionals in alle landen toegang hebben tot gezondheidsproducten, persoonlijke bescherming en alle relevante apparatuur die ze nodig hebben en dat de voorraden op een eerlijke manier worden verdeeld over en binnen landen. Zeker in deze tijden waarin het internationale transport en productieprocessen verstoord zijn;

5. Zorg ervoor dat onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen op lange termijn voldoende besmettelijke ziekten adresseren. Om te voorkomen dat pandemieën zoals corona opnieuw optreden, is het van cruciaal belang dat grote, op onderzoek gebaseerde farmaceutische bedrijven zich opnieuw engageren en opnieuw investeren in R&D-programma’s voor besmettelijke ziekten;

6. Veel klanten en leveranciers worden financieel zwaar getroffen. Farmaceutische bedrijven wordt gevraagd begrip te tonen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de rekeningen van leveranciers nog steeds worden betaald, de werkgelegenheid wordt beschermd en de relatie met hen wordt onderhouden.

Maximale transparantie
De groep van vermogensbeheerders en pensioenfondsen roept ook op tot maximale transparantie en geeft aan dat zij de farmaceutische bedrijven waarin wordt belegd de komende maanden nauwgezet zullen volgen. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen en in reguliere engagementrajecten zal hier extra nadruk op komen te liggen.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES