CPB: verzekeraars niet beter dan UWV bij preventie en re-integratie

Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en re-integratie dan bedrijven die zich bij het UWV verzekeren. Dat concludeert het Centraal Plan Bureau (CPB) in een onderzoek dat gisteren is gepubliceerd.

Prikkels

De uitkomst is opmerkelijk omdat private verzekeraars een sterke prikkel hebben om bedrijven tot schadelastbeperking te bewegen. Verzekeraars laten volgens het CPB vooralsnog na om de afzonderlijke verzekeringsmarkten voor de loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) goed te integreren in hun polisaanbod. Zodoende trekken zij nog steeds niet de financiële verantwoordelijkheid naar zich toe voor de volledige periode waarvoor een werkgever moet zorgen voor preventie en re-integratie.

Verzuim teruggedrongen

Wel is het beleid van de afgelopen decennia effectief geweest in het terugdringen van ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, stelt het CPB. De toegenomen financiële en re-integratieverplichtingen voor werkgevers hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Preventie kan beter

Toch vindt het CPB dat een aantal zaken beter kan. Nog steeds voeren niet alle bedrijven beleid gericht op het voorkómen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Privaat verzekerde bedrijven behalen op het vlak van preventie en re-integratie geen betere resultaten dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Dit was wel een belangrijk beleidsdoel. Ook de verwachte integratie van de deelmarkten voor verzekering van loondoorbetaling en die van de WGA is niet tot stand gekomen.
Twaalf jaar

Investeringen in preventie en in re-integratie zijn volgens het CPB-onderzoek vooral lonend voor een partij die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de volledige twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en tien jaar WGA).

‘Laat waarde zien’

Het CPB roept verzekeraars op om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te demonstreren. Mocht na enige tijd blijken dat privaat verzekerde bedrijven nog altijd niet beter presteren op preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven, dan vervalt volgens het planbureau een van de argumenten voor de hybride WGA-markt.

Bron: Persbericht CPB

GEEN REACTIES