Coolen Expertise stapt uit werkgeversplatform van NIVRE

р De belangen van de Kamer lopen niet (meer) gelijk met die van een onafhankelijk contra-expertisebureau zoals Coolen Expertise.с

De uitschrijving betreft enkel het bureau. De experts van Coolen Expertise blijven ingeschreven als (kandidaat-)registerexperts.

De Kamer is een platform van werkgevers waar de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, taxatiebureaus, en expertisediensten verenigd zijn.

Het primaire doel van dit platform is de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de aangesloten organisaties te behartigen en in overleg te treden met diverse belangenorganisaties, alsmede andere partijen in de markt, zoals verzekeraars en makelaars en is hiermee de schakel tussen het NIVRE en de (commerciële) markt.

Coolen merkt op dat het overgrote deel van de aangesloten leden werkt in opdracht van verzekeringsmaatschappijen “of sterker nog, is zelf een verzekeringsmaatschappij. De belangen voor deze leden staan dan ook ver af van of zijn conflicterend met die van Coolen Expertise.”

Klaas Coolen: “Steeds meer krijg ik de indruk dat er binnen de Kamer van het NIVRE geen ruimte (meer) is voor contra-expertisebureaus, maar slechts plaats is voor expertisebureaus, die geheel of gedeeltelijk werken in opdracht van verzekeraars. Kijkend naar de leden van de Kamer is dit begrijpelijk, aangezien een grote groep leden zelf een verzekeringsmaatschappij betreft of in eigendom is van verzekeraars. Het is dan ook logisch dat deze belangen zwaarder wegen dan die van verzekerden en/of expertisebureaus namens verzekerden. Voor alle duidelijkheid; hier heb ik geen oordeel over, maar trek ik wel mijn conclusies uit.”

Daarom wil Coolen deze belangenbehartiging weer in eigen hand nemen met, zoals hij zegt, “krachtige initiatieven richting partijen die voor hen belangrijk zijn zoals het intermediair en verzekerden. Al jaren wordt er door het NIVRE gesproken en geschreven dat het tijd is voor verjonging en innovatie in de expertisemarkt. Wij vinden echter dat hierbij slagkracht ontbreekt en bemerken eerder een behoudend karakter.

Het is jammer om te zien dat de Kamer geen ondersteuning geeft voor innovatie van onze dienstverlening richting verzekerden. Ik spreek dan onder andere over voorlichting, professionalisering en vernieuwende blik op bestaande processen richting onze markt. Er heerst een zeer defensief karakter waar vernieuwing snel als bedreiging wordt beschouwd.”

GEEN REACTIES