Consultatie Wft-module Zorgverzekeringen

CDFD is een consultatieronde gestart voor de Wft-vakbekwaamheidsmodule “Zorgverzekeringen”.

Het document bevat een advies voor de eind- en toetstermen van deze beroepskwalificatie.

De module Zorg is bedoeld voor functionarissen die zowel particuliere als zakelijke klanten adviseren over individuele en collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen. Met dat laatste wordt gedoeld op zowel de basiszorgverzekering als op aanvullende ziektekostenpolissen.

Aanvankelijk waren deze eind- en toetstermen opgenomen in de modules Schade Particulier en Schade Zakelijk. Die heeft het CDFD zo veel als mogelijk gekopieerd. Verder is qua systematiek en vormgeving aansluiting gezocht bij het nieuwe bouwwerk, dus inclusief vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Zorg-gerelateerde eind- en toetstermen blijven overigens onderdeel uitmaken van de modules Schade Particulier en Schade Zakelijk. Houders van die diploma’s mogen in de toekomst dus ook blijven adviseren over zorg- en ziektekostenverzekeringen.

Het consultatiedocument bevat tevens de inhoud van het Inhaal-/PE-examen ‘Adviseur Zorgverzekeringen’. . Dit onderdeel betreft niet alleen de toetstermen die voor dit examen zijn geselecteerd maar ook de bijbehorende PE-actualiteiten. Zoals bekend zijn de inhaalexamens gecombineerd met de laatste PE-actualiteiten

Houders van de huidige diploma’s Wft-Basis en Wft-Schadeverzekeringen hebben tot 1 juli 2015 de tijd voor het succesvol afleggen van het Inhaal-/PE-examen. Het daarmee te behalen certificaat kan na 1 januari 2014 samen met geldig gehouden (gelijkgestelde) Wft-diploma’s worden omgewisseld naar een nieuw ‘Wft-diploma Adviseur Zorgverzekeringen 2014’.

Reacties op het consultatiedocument kunnen worden verzonden aan info@cdfd.nl. De termijn sluit op maandag 2 september 2013. Daarna zal het CDFD een definitief advies opstellen voor het ministerie van Financiën.

GEEN REACTIES