Consultatie financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf

Het ministerie van Economische Zaken het consultatiedocument van de pilot Fink gepubliceerd. Vraag is hoe de transparantie en daarmee de werking van de mkb-financieringsmarkt kan worden verbeterd. Reacties zijn welkom tot 15 juli.

Dit consultatiedocument dient als een peilstok: wat is de stand van zaken, welke ontwikkelingen zijn te verwachten en welke rol dient de overheid te kiezen? Op dit consultatiedocument mag iedereen reageren. Deze uitnodiging geldt in elk geval voor ondernemers, financiers, platforms, intermediairs, softwareontwikkelaars, FinTech-bedrijven en andere betrokkenen bij de financiering van het mkb.

De pilot is gericht op het efficiënter maken van het aanvragen van financiering en het beoordelen van de aanvraag. Zo hoopt het kabinet de werking van de mkbfinancieringsmarkt te verbeteren. In september 2015 is de pilot van start gegaan met de lancering van de website www.financieringslink.nl.

(Bron: EZ)

GEEN REACTIES