Consultatie Wft-vrijstelling bewindvoerders en curatoren

Op de site overheid.nl is een consultatie opengesteld over een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft, namelijk een nieuwe vrijstelling voor bewindvoerders en curatoren die hun taak verrichten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Het betreft bewindvoerders van personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen en curatoren van handelingsonbekwamen. Daarnaast worden deze bewindvoerders en curatoren op grond van deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van het doorlopend toezicht op de in deel 4 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen voorschriften m.b.t. bemiddelen.

Voor bewindvoerders en curatoren wordt duidelijk dat zij geen bemiddelaar in de zin van de Wft zijn als zij ten behoeve van cliënten financiële producten afsluiten. Ook de aanbieders die betreffende producten verkopen krijgen hiermee duidelijkheid.

Tot 28 juni 2016 is het mogelijk een reactie hierop achter te laten.

(Bron: overheid.nl)

GEEN REACTIES