Combined ratio Nederlandse schadebranche 107%

copyright Pixabay

Het Financieel Verslag Verzekeringsbranche 2016 bevestigt wat we al bij de jaarcijfers en jaarverslagen zagen: het schadebedrijf heeft het zwaar.

Het verslag, dat wordt uitgebracht door het Verbond van Verzekeraars, laat onder meer zien dat de resultaten op schade afgelopen jaar verder zijn verslechterd. De geaggregeerde netto combined ratio van alle Nederlandse verzekeraars steeg van 103% naar 107%. Een combined ratio van meer dan 100% impliceert een negatief technisch resultaat.

Motorrijtuigen
Negatieve uitschieter zijn de motorrijtuigenverzekeringen. Daar steeg de combined ratio van 110% naar 114%. Hoewel de premies stegen, steeg de schadelast harder, onder meer door hogere letselschades. Volgens het Verbond plegen gemeentes en zorgverzekeraars meer regres en wordt het aan slachtoffers toegekende smartengeld meer in lijn gebracht met de landen om ons heen. Verder worden reparaties aan auto’s duurder als gevolg van de elektronica die in auto’s is verwerkt en omdat reparaties vaak bestaan uit het vervangen van complete onderdelen. Een positief geluid is dat het aantal autodiefstallen gestaag afneemt.

Brand en Transport
Bij Brand steeg de combined ratio van 101% naar 109%. Voor een deel komt dit door de forse schadelast (€500 mln) als gevolg van de hagelstormen in juni 2016. Opvallend is dat voor het eerst sinds lange tijd het resultaat voor herverzekering negatief is. Het Verbond wijst verder op de onderlinge felle concurrentie in op concurrentie vanuit het buitenland. Vooral in het zakelijke segment krijgen Nederlandse verzekeraars steeds meer te maken met concurrentie van grote buitenlandse spelers en komt de premie daardoor onder druk te staan. Deze internationale concurrentie is ook te zien bij transportverzekeringen, wat zorgt voor lagere premies. De schadelast bleef stabiel, maar door een forse vrijval van de schadevoorziening daalde de combined ratio van 108% naar 92%.

Zorg en Inkomen
Zorgverzekeraars zagen hun combined ratio toenemen van 98% naar 101% en lijden derhalve nu verlies. Dit wordt veroorzaakt doordat de zorguitgaven sterker stegen dan de zorgpremies. Ook de combined ratio van de inkomensverzekeraars verslechterde, maar bleef met 98% nog wel onder de kritische grens van 100%. Belangrijkste oorzaak is hogere voorzieningen als gevolg van de lage rente. Het Verbond signaleert verder dat na een aantal jaren van dalende premievolumes, 2016 weer een stijging van de premie-inkomsten liet zien. Het totale premie-inkomen voor inkomensverzekeringen ligt rond de €3,5 mrd.

GEEN REACTIES