CFD: Verbond wordt gestuurd door execution only-grootmachten

bron: www.commissiefd.nl

In de discussie omtrent het provisieverbod en provisietransparantie wordt het Verbond van Verzekeraar primair gestuurd door de belangen van de grote execution only-partijen in Nederland.

Dat stelt branchevereniging Commissie Financiële Dienstverlening in een brief aan het Ministerie van Financiën, naar aanleiding van een ontmoeting op 13 februari tussen het Ministerie en diverse marktpartijen en stakeholders over de evaluatie van het provisieverbod. CFD stelt dat door het provisieverbod het aantal financiële adviezen over de zogeheten ‘brengproducten’ in de afgelopen jaren ‘dramatisch is gedaald’. ‘Als er al brengproducten worden gekocht door consumenten, dan is dat in meerderheid via execution only websites’, aldus CFD. Klanten krijgen daar geen advies en geen professionele nazorg en de juridische positie van de consument is zwak.

Kennistoets
De kennis- en ervaringstoets op deze sites, die consumenten moeten beschermen tegen verkeerde keuzes en zelfoverschatting, is volgens CFD ‘een farce’. ‘Zelfs als je op alle punten van de toets zakt, mag je gewoon zonder advies een complex product aanschaffen.’ Volgens CFD kiezen vooral consumenten met een lager inkomen (tot netto €3.000 per maand) massaal voor execution only omdat ze de advieskosten niet kunnen of niet willen betalen. Dit geldt vooral voor de brengproducten. Uit de onderzoeken van Decisio en CenterData blijkt volgens CFD bovendien dat 80% van de consumenten niet weet wat het provisieverbod inhoudt en dat consumenten een laagdrempelige toegang tot advies zeer waardevol vinden.

Geen bewijs
CFD zegt ‘uitermate verbaasd’ te zijn over de beslissing van Minister Hoekstra van Financiën om het provisieverbod definitief te verklaren. Temeer omdat in de beide onderzoeken ‘geen enkel bewijs is geleverd dat het provisieverbod heeft geleid tot een betere adviesmarkt of een cultuuromslag’ en dat het provisieverbod ook niet heeft geleid tot lagere kosten voor advies. Verder vindt CFD het ‘buitengewoon verontrustend’ dat ‘intermediaire deelnemers aan het Decisio onderzoek openbaar hebben gemaakt, dat zij zich totaal niet herkennen in de conclusies die Decisio heeft getrokken uit die gesprekken’.

Heroverwegen
CFD zegt het besluit van Hoekstra niet te kunnen en willen accepteren en ‘alle wegen zal bewandelen die nodig zijn om de verantwoordelijken binnen het Ministerie van Financiën, alsmede politici in de Eerste en Tweede Kamer, in te laten zien dat dit besluit niet is gebaseerd op feitelijke en breed gedragen conclusies en daarom heroverwogen moet worden’. CFD vraagt daarom het Ministerie om een onafhankelijk onderzoeksbureau, geaccepteerd door alle betrokken partijen, in de arm te nemen om te onderzoeken of de conclusies van de minister op basis van de onderzoeken van Decisio en Centerdata gerechtvaardigd zijn.

GEEN REACTIES