AFM pakt via omweg teakhoutbelegger Kloezen aan

copyright Pixabay

De AFM heeft Patrick Kloezen een boete opgelegd van €150.000. Niet voor de praktijken omtrent zijn omstreden teakhoutfonds, maar omdat hij zes maanden zonder vergunning een kantoor leidde.

In een zestig pagina’s document haalt de toezichthouder alles uit de kast om aan te tonen dat Kloezen de hoogste beleidsbepaler was van Visie BV, een financiële tussenpersoon uit Hilversum die zich bezighield met het werven van zogeheten ‘woekerpolisklanten’. Deze klanten brachten hun woekerpolis onder bij een nieuwe entiteit (GHF) die actief was in hetzelfde kantoor als Visie BV. Het vermogen dat met deze polissen was opgebouwd, werd belegd in het GHF-paraplufonds dat beheerd wordt door Today’s Tomorrow. Dit paraplufonds belegde een deel in een in Luxemburg zetelend teakhoutfonds waarbij Patrick Kloezen is betrokken. Hoeveel van het polisvermogen in teakhout is belegd, is onduidelijk. Eerdere schattingen van het FD dat het om 10% zou gaan, waren volgens de fondsbeheerder te hoog. De fondsbeheerder schat dit deel op 6%.

Inval
In een uitgebreide reconstructie die het FD in november 2017 publiceerde, werd duidelijk dat de AFM al lange tijd bezig is met dit dossier. En ook een miskleun beging door te waarschuwen voor de vermeende agressieve verkooppraktijken richting de woekerpolisklanten. De toezichthouder moest deze waarschuwing later weer intrekken. Wel ontrafelt de AFM, nadat het na een inval in het kantoor van Visie B.V. alle papieren in beslag heeft genomen, één-op-één met medewerkers praat en beslag legt op e-mailverkeer, op welke manier het polisvermogen wordt belegd. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat eind vorig jaar dat het kantoor van Visie wordt gesloten en dat klanten op zoek moeten naar een andere adviseur. Maar een deel van het polisgeld zat en zit nog wel steeds in het teakhoutfonds van Kloezen. En omdat de belegging tamelijk illiquide is, kan dat vermogen niet zomaar worden vrijgegeven.

Focus
Opmerkelijk is dat in het boetebesluit niet éénmaal het woord ‘teakhout’ is te lezen en nauwelijks wordt ingegaan op het fonds waarbij Kloezen betrokken is. Het onderzoek focust zich volledig op de vraag of Kloezen al dan niet de daadwerkelijk leidinggevende was van Visie B.V. voor een periode van zes maanden. Er wordt volop geciteerd uit e-mailverkeer en gespreksverslagen, die moeten bewijzen dat Kloezen de persoon was die Visie B.V. aanstuurde. En Kloezen deed dit de ‘beleidsbepaling’ zonder goedkeuring en vergunning van de AFM. Het is blijkbaar het enige houvast dat de AFM heeft, om Kloezen toch aan te kunnen pakken. Op zichzelf natuurlijk correct dat de AFM hier op let en ook boetes durft uit te delen, maar gezien het hele dossier rond Visie B.V. doet deze omweg wat geforceerd aan. Interessant zou bijvoorbeeld de vraag zijn of de betreffende klanten wel volledig begrepen dat hun vermogen deels in teakhout werd belegd. En hoewel deze klanten wellicht blij zullen zijn met dit boetebesluit, is de manier waarop onbevredigend.

Ter informatie: naar aanleiding van een reactie van fondsbeheerder Today’s Tomorrow is het artikel, zoals dat aanvankelijk op 7 maart werd gepubliceerd, op een aantal punten aangepast.

GEEN REACTIES