CDFD komt niet met deelmodules in Wft-bouwwerk

Eigen erkenningsregeling voor GA-diplomahouders
© Pixabay

Het vakbekwaamheidsbouwwerk voor wat betreft de Wft-opleidingen wordt niet ingrijpend gewijzigd. Er komen geen nieuwe deel- of lightmodules.

Verdeeld
Dat adviseert het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening aan het Ministerie van Financiën. Het CDFD signaleert dat de sector vooral behoefte heeft aan rust en laat vanuit die overweging het huidige modulesysteem voorlopig intact. Daarnaast blijken de meningen in het veld over het introduceren van deel- en lightmodules behoorlijk verdeeld en is daar geen eenduidige richting in te ontdekken, aldus het CDFD. Ook uitvoeringstechnisch is e.e.a. niet wenselijk: een deelmodule brengt de zelfde kosten en controleregimes met zich mee als al bestaande modules. En vanuit het AFM-toezicht leveren teveel modules verwarring op.

Inkomen
In het advies komen enkele concreet gedane suggesties aan de orde, waar derhalve ook de meningen verdeeld zijn. Zo wil een aantal partijen dat de module Inkomen wordt gesplitst in een collectief en een individueel deel omdat anders de studielast te zwaar zou zijn. Maar er zijn ook stakeholders die vinden dat door deze versnippering adviseurs niet meer bepaalde dwarsverbanden tussen de individuele en de zakelijke markt kunnen zien.

Beleggen
Een tweede suggestie is het splitsen van de module vermogen in een leven- en een beleggen-module, onder meer omdat er tegenwoordig weinig hypotheken met een beleggingscomponent worden verkocht. Het CDFD signaleert dat de AFM, intermediaire organisaties en opleiders vinden dat het te vroeg is om te concluderen dat een adviseur geen kennis meer hoeft te hebben over beleggingscomponenten of beleggingsproducten. Zo zijn er nog hypotheken die in het verleden afgesloten zijn met een beleggingscomponent en kunnen worden overgesloten.

Uitvaart en co-assurantie
Verder komen adviseurs voor kredietverzekeringen te vallen onder een vrijstellingsregeling en komen er geen aparte modules voor specifieke onderwerpen als uitvaartverzekeringen en de co-assurantiemarkt. Wel komt er in de module Wft-Vermogen meer expliciet aandacht voor uitvaartverzekeringen en de wetgeving hieromtrent. Voor wat betreft co-assurantie stelt het CDFD dat de module Wft-Schade Zakelijk een minimumniveau behelst en dat van een beginnende (en gemiddelde) zakelijke schadeadviseur (waar de module voor is bedoeld) wordt verwacht dat hij zich in vooral zal richten op provinciale risico’s en niet op bovenwettelijke risico’s. Verder speelt mee dat de module Wft Volmacht, waar het onderwerp werd behandeld, niet meer bestaat. Het CDFD concludeert dat de co-assurantiemarkt als zodanig niet past binnen het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk, maar dat in de module Wft Schade Zakelijk wel in beperkte mate aandacht zal zijn voor de co-assurantiemarkt.

GEEN REACTIES