CDFD: Consultatie Ontwikkelingen 2017 van start

© CDFD

De PE-commissie van het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op de geselecteerde ontwikkelingen 2017. Reacties op het consultatiedocument kunnen tot 9 september  worden verzonden aan info@cdfd.nl of Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

De PE-commissie, die het College adviseert over ontwikkelingen in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, heeft de onderwerpen geselecteerd die vanaf 1 april 2017 in aanmerking komen voor opname in de PE-examens en de initiële Wft-examens. Vanaf 7 juni tot en met 11 juli heeft de markt ontwikkelingen aangedragen. Op het terugkoppelingsdocument staan alle bijdragen vermeld, inclusief de afwegingen van de PE-commissie De geselecteerde ontwikkelingen als ook de naar aanleiding van de ontwikkelingen aan te passen toetstermen staan tevens vermeld op het consultatiedocument.

Na de marktconsultatie, zal de PE-commissie naar verwachting in week 43 advies uitbrengen aan het CDFD. Het CDFD zal uiterlijk op 7 november op basis hiervan een advies uitbrengen aan het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën streeft er naar om op 28 november 2016 uiterlijk te laten weten of en in hoeverre het advies wordt overgenomen.

Dit geeft de marktpartijen vervolgens voldoende tijd voor het aanpassen van opleidingsstof en examentrainingen. Vanaf 1 april 2017 worden de nieuwe ontwikkelingen in de examens opgenomen; niet alleen in PE-examens maar ook in reguliere Wft-examens.

(CDFD)

GEEN REACTIES