AON: WGA-markt instabiel door aanpassingen Asscher

De recente aanpassing die minister Asscher doorvoerde in de financiering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zorgt voor grote financiële verschillen tussen privaat en publiek (via het UWV) verzekeren. Het stelsel lijkt daarmee onhoudbaar te worden, st

AON stelt dat voor één jaar overstappen naar het UWV financieel zo aantrekkelijk is dat de private verzekeringsmarkt dreigt leeg te lopen. ‘Werkgevers betalen bij het UWV in 2016 een minimumpremie van 0,11%. Dat is veel lager dan de premies die private partijen kunnen rekenen van gemiddeld 0,63%.’

Een jaar later is volgens AON een omgekeerde route juist aantrekkelijk. ‘Bij de terugkeer naar een private partij na 1 januari 2017 blijven de opgebouwde WGA-lasten achter bij het UWV. Werkgevers betalen op die manier over heel 2016 een zeer lage premie om vervolgens met een schone lei per 1 januari 2017 een private verzekering af te sluiten.’ Volgens AON kan zo een voordeel van enkele tonnen tot een miljoen euro per werkgever ontstaan.

AON vreest dat het huidige stelsel onder druk komt te staan. ‘Verzekeraars zullen in 2016 een groot deel van hun klanten kwijt kunnen raken, veel expertise en kennis niet op kunnen doen en zich niet of minder goed op 2017 kunnen voorbereiden. Het is goed mogelijk dat verzekeraars zelfs de markt hun rug toekeren. Dat komt de stabiliteit van het stelsel niet ten goede.’

Bron: Persbericht AON

GEEN REACTIES