Cao-partijen zorgverzekeraars overwegen pilot flexibel werken

Werkgevers en bonden die deelnemen aan de cao voor de Zorgverzekeraars willen in de komende cao experimenteren met flexibel werken. Het gaat daarbij over de cao vanaf 1 juli aanstaande, de datum waarop de huidige cao afloopt. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

Een belangrijk aspect bij de pilots flexibel werken is dat medewerkers meer zelf kunnen kiezen op welke tijden ze willen werken. Dit heeft ook gevolgen voor de toeslagen die in de pilot van toepassing zullen zijn. Een voorwaarde is dat de pilots niet mogen leiden tot een kostenverlaging of kostenverhoging voor de werkgever. Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorwaarden waaraan de pilots moeten voldoen.

Ook is gesproken over duurzame inzetbaarheid Onderdeel van de instrumenten kan ook zijn dat in individuele gevallen medewerkers een ‘financiële foto’ kunnen laten maken die hen ondersteunt om goede keuzes in hun loopbaan te maken. De bonden willen verder dat werknemers genoeg tijd krijgen om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken.

Binnen het onderwerp duurzame inzetbaarheid wordt ook geïnventariseerd op welke wijze andere sectoren mogelijkheid bieden aan oudere werknemers om minder te gaan werken, zodat zij vitaal hun pensioen kunnen halen en er plek komt voor jongeren.

Mantelzorg is een ander aandachtspunt omdat op medewerkers steeds vaker een beroep wordt gedaan om te zorgen voor mensen in de thuissituatie of directe omgeving. De vraag vanuit de vakbeweging is op welke wijze de cao dit kan ondersteunen. Partijen zijn zich ervan bewust dat dit om maatwerk vraagt. De opties die zijn besproken gaan in de richting van een keurmerk, een helpdesk en het benoemen van het feit dat mantelzorg ook tijd en flexibiliteit vraagt in de afspraken tussen medewerker en leidinggevenden.

(Bron: Zorgverzekeraars Nederland)

GEEN REACTIES