24 miljoen wint voor Univé in 2015

Verzekeraar Univé heeft 2015 afgesloten met een nettowinst van 24 miljoen euro. Dat blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers.

Univé profiteerde vorig jaar opnieuw van een positief beleggingsresultaat van 32 miljoen euro. De herinrichting van de IT-infrastructuur heeft er daarnaast mede toe geleid dat de operationele kosten ten opzichte van 2014 zijn gedaald. Hierdoor kan Univé haar premies scherp houden en de dienstverlening aan klanten verder verbeteren.

Ook steeg het aantal verzekerden naar 1,5 miljoen: een toename van 100.000 ten opzichte van 2014. Het aantal afgesloten verzekeringen steeg van 3,8 naar 4 miljoen. De groei zit met name in fiets- en bromfietsverzekeringen, verzekeringen voor gezinsongevallen, de aansprakelijkheidsverzekering particulieren en doorlopende reisverzekeringen.

Het technisch resultaat van N.V. Univé Schade – exclusief toegerekende opbrengst beleggingen – bedraagt in het verslagjaar € 6,1 miljoen tegenover minus € 9,4 miljoen in 2014. De stijging is een combinatie van een lagere schadelast, lagere beheerskosten en een lichte daling van de premie-inkomsten.

De markt voor de brandverzekeringen was in het verslagjaar stabiel en dat geldt ook voor de portefeuille van de Regionale Univé’s. Het jaar 2015 was een rustig schadejaar zonder zware stormschades, en een laag aantal brandschades. Dit heeft geresulteerd in een positief technisch resultaat voor N.V. Univé Her.

In 2015 was er sprake van druk op de omvang van de portefeuille autoverzekeringen. Zakelijk maar ook particuliere producten als Fiets, Gezinsongevallen, Aansprakelijkheid Particulieren en Doorlopende Reisverzekering lieten een groei zien ten opzichte van 2014.

In 2014 migreerde Univé haar portefeuille autoverzekeringen – het grootste deel van de verzekeringsportefeuille van Univé – naar het nieuwe schadesysteem Quinity Insurance Solution (QIS). In het verslagjaar werden als sluitstuk van de migratie van de particuliere schadeverzekeringsproducten naar QIS de overige particuliere brand- en schadeproducten gemigreerd naar het nieuwe systeem. Voor het jaar 2016 staat de migratie van de zakelijke schadeproducten naar QIS op het programma. Na afronding daarvan beschikt Univé over een in belangrijke mate gemoderniseerd IT-landschap.

In de komende jaren wil Univé de weg vrijmaken voor innovatie en een uitbreiding van haar producten- en dienstenaanbod. Een innovatieteam – bestaande uit medewerkers van Univé en externe deskundigen zoals universiteiten en app-bouwers – zal als kweekvijver fungeren voor innovatieve oplossingen die aansluiten op thema’s als zorg, mobiliteit en wonen.

“Mogelijkerwijs gaan we steeds meer de overgang maken van het sec aanbieden van verzekeringen naar bijvoorbeeld advies over inhoudelijke thema’s die voor onze klanten relevant zijn, zoals zorg en wonen. Uiteraard op een manier die klanten van ons mogen verwachten: dichtbij en persoonlijk”, aldus Heideman.

(Bron: Univé)

 

GEEN REACTIES