Boete voor Perfect Hypotheken en haar eigenaar

Boete voor Perfect Hypotheken en haar eigenaar
© Pixabay

Perfect Hypotheken en haar eigenaar de heer De Groot hebben, naar nu bekend is geworden, in december 2014 een boete van in totaal 10.000 euro van de AFM opgelegd gekregen. Reden voor de boete zijn verschillende overtredingen waarmee een gevaar op overkreditering was ontstaan en waardoor het gelijke speelveld tussen financieel dienstverleners was verstoord.

Zo verleende Perfect Hypotheken tussen 2009 en 2013 aan klanten (deels onderhands) geldleningen, terwijl het bedrijf daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit zogeheten polisvoorschotten: leningen verstrekt aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten, bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd níet geregistreerd bij het BKR en ook niet meegenomen in het hypotheekadvies.

Door de werkwijze van Perfect Hypotheken waarbij zij klanten zonder vergunning krediet heeft aangeboden en dit krediet niet bij haar advies betrok, heeft Perfect Hypotheken geen beleid gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgde, aldus de AFM.

Eigenaar De Groot heeft de boetes aangevochten bij de rechter en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze lieten de conclusies van de AFM in stand. Per 26 juli 2017 zijn de boetes onherroepelijk geworden. Perfect Hypotheken geeft aan dat na het optreden door de AFM de werkwijze is aangepast.

Bron: AFM

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES