Boete van AFM voor Revo Capital Management voor overtredingen Wwft

https://afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2022/juni/boete-revo-capital-management

Revo Capital Management B.V. (Revo) heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) twee bestuurlijke boetes gekregen. De AFM deed dit vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Revo krijgt voor deze overtredingen, die plaatsvonden tussen juli 2018 en december 2020, boetes van 28.000 euro en 125.000 euro.

Light-beheerder

Revo is een zogenaamde light-beheerder. Dat houdt in dat het bedrijf als geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen wel onder toezicht van de AFM staat voor zover het de Wwft-regelgeving betreft maar niet vergunningplichtig is. In die rol van beheerder zou Revo als poortwachter moeten dienen voor de Wwft. Er was tot december 2020 echter geen Wwft-beleid voor de fondsen die Revo beheerde en ook hadden deze fondsen geen risicobeoordeling uitgevoerd. “Beheerders moeten ervoor zorgen dat de fondsen die zij beheren, hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vaststellen en beoordelen. Deze risicobeoordeling dient als basis voor het Wwft-beleid van de fondsen, dat de fondsen in staat moet stellen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen”, aldus de AFM.

Politiek prominente personen

Een andere taak die beheerders moeten vervullen, is het opzetten van procedures om te bepalen of klanten een hoge functie in het openbaar bestuur vervullen of hebben vervuld. Deze zogenaamde PEP’s (politiek prominente personen) kunnen een extra risico vormen voor een beleggingsinstelling doordat zij onder andere een grotere kans op reputatieschade en corruptierisico met zich meebrengen. Tot december 2020 hadden de fondsen die Revo beheerde geen methode om te controleren of hun cliënten tot de groep PEP’s behoorden.

Verlaagde boetes

Voor het ontbreken van de risicobeoordeling en het niet hebben van een Wwft-beleid geldt een boete met een basisbedrag van 500.000 euro. Voor het ontbreken van de controle op PEP’s is het basisbedrag gelijk aan 2.000.000 euro. De AFM vond de mate en duur van de overtredingen echter zodanig ernstig dat beide basisbedragen zijn verhoogd met 25%. “Daarbij is voor de AFM onder meer relevant dat de beleggingsfondsen voornamelijk cliënten met hoge risico’s op witwassen bedienden, en dat de overtredingen meer dan twee jaar hebben voortgeduurd”, aldus de AFM. De uiteindelijke boetes zijn echter verlaagd tot 28.000 euro en 125.000 euro vanwege de omvang van de onderneming.

Bron: AFM

GEEN REACTIES