Inkorting spreiding jubelton: jammer maar begrijpelijk

VEH: Inkorting spreiding jubelton: jammer maar begrijpelijk

Wie in 2022 gebruik wil maken van de mogelijkheid belastingvrij te schenken voor de eigen woning, kan dit bedrag nog spreiden over 2022 en 2023. Wie in 2023 voor het eerst gaat schenken, kan alleen in dat jaar gebruik maken van de vrijstelling. Vanaf 2024 vervalt de jubelton helemaal. Dit blijkt uit een voorstel van staatssecretaris Van Rij van Financiën in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 3 juni 2022. Vereniging Eigen Huis begrijpt deze stap maar is er niet blij mee.

Belastingvrijstelling afgeschaft in 2024

Tot 2022 was het mogelijk een eenmalige belastingvrije schenking te doen van ruim een ton voor de aankoop of verbouwing van een huis of voor de aflossing van de hypotheek. Ouders konden zo hun kinderen helpen bij het kopen van een woning. De schenker kon het bedrag verspreid over drie opeenvolgende jaren geven.

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat deze zogenaamde jubelton afgeschaft zou gaan worden. In 2023 wordt het bedrag drastisch verlaagd, naar ruim 27.000 euro. In 2024 is het helemaal niet meer mogelijk een extra hoog bedrag belastingvrij te schenken voor de eigen woning.

Ook de mogelijkheid tot spreiden verdwijnt

Bij de aankondiging van de afschaffing van de jubelton werd nog niets gezegd over de spreiding. Het leek dus nog mogelijk om in 2022 een deel van de schenking te doen en de rest in 2023 en 2024. Daar wordt nu dus een stokje voor gestoken.

Wie in 2021 gebruikmaakte van de mogelijkheid om de schenking te spreiden, kan in 2022 en 2023 nog gewoon de geplande schenkingen uitvoeren. Wie echter in 2022 begon met schenken met de bedoeling in 2023 en 2024 het resterende bedrag over te maken, zal nu al in 2023 het restant moeten schenken. Vindt de eerste schenking in 2023 plaats, dan kan er niet meer gespreid worden.

Vereniging Eigen Huis: betreurenswaardig

De verlaging en daarna afschaffing van de jubelton is voor de vereniging geen probleem. De belastingvrijstelling zou prijsopdrijvend hebben gewerkt waardoor met name starters op de woningmarkt minder kansen hebben als zij geen rijke ouders hebben. Ook het feit dat de spreiding over drie jaren wordt ingekort, vindt de vereniging begrijpelijk. Dat is dan voornamelijk uit praktisch oogpunt.

Vereniging Eigen Huis is echter niet onverdeeld positief over deze nieuwe ontwikkeling: “De vereniging betreurt dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid. Het zal niet voor iedereen die schenkingsplannen heeft mogelijk zijn om de schenking binnen 2 jaar te bekostigen.”

De plannen van de staatssecretaris zijn onderdeel van het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd.

Bron: Vereniging Eigen Huis

GEEN REACTIES